Stoksuz E-Ticaret Dropshipping Nasıl Yapılır?

Drop Shipping veya stoksuz e-ticaret, satıcının elinde stok tutmadan müşteri siparişlerini kabul ettiği bir perakende satış şeklidir.

30.06.2022 17:45 Proticaret
Stoksuz e-ticaret nedir?

Stoksuz Satış Dropshipping

e-ticaretin sunduğu avantajlardan birisi de stoksuz satış yapabilme imkanıdır. İç ve Dış ticarette teknik adı ile dropshipping bir sistemi kurulu firmalarla anlaşma yaparak üretim, depolama, kargo işlemleri gibi ticari işlemleri yapmadan satış yapmaktır. Günümüzde bu ticari yöntemi çoğunlukla e-ticarete yeni başlamak isteyenler ve ürün tedarik süreci belirli kalıplara dahil olan ürünleri olan kişi veya kuurmlar tarafından yapılmaktadır. Bu yöntem satış politikaları tanımlanmış, sistemi kurulmuş, e-ticaret eko sisteminde yer almış bir yöntem olması nedeniyle en çok tercih edilen yöntemlerden birisidir.

Ticaretin olması için bir ürün veya hizmetin olması gerekir. E-ticarette ürün satışında stoksuz satıştan kasıt, ürünün sizin deponuzda olması yerine anlaşma yaptığınız tedarikçi, üreticinin deposunda olmasıdır. Yoksa ortada / stokta hiç ürün yokken satış yapmak kast edilmemektedir.

Dropshipping Nedir?

Dropshipping kelime anlamı ile doğrudan gönderim, doğrudan trasfer / nakliye anlamına gelmektedir. Bu anlamdan yola çıkarak ürünün üretici veya ana bayiinin satış kanallarına dahil olarak hiç stok yapmadan satış yapma anlamında kullanılmaktadır. Bu da günümüz Türkçesinde e-ticaret kavramı olarak stoksuz e-ticaret olarak geçmiştir.

Dropshipping yöntemi ile e-ticaret yapan e-tacir alınan siparişi doğrudan tedarikçiye iletir. Sipariş iletimi sonrası tüm süreç tedarikçi tarafından yürütülür.

Stoksuz e-ticaret yönteminin temel üçgeni tedarikçi, satıcı ve müşteridir. Bu üçlü döngü arasında satıcı ve tedarikçi arasında iş bölümü ve sorumluluklar paylaşılarak ürün ve müşteriye iletir. Buradaki stoksuzluk durumundan kasıt satıcının bir deposunun olmamasıdır.

Stoksuz e-Ticaret Model Döngüsü Nasıl Çalışır?

e-dönüşümünü tamamlamış işletmelerin uygulayabileceği yöntem olarak stoksuz e-ticaret şu ana unsurlar üzerinde çalışır. Müşteri Satıcı (yani e-işletme) Tedarikçi olmak üzere üçlü sacayağı üzerine kurulu sistemdir. Bir de buna Tedarikçi veya satıcının anlaşmasını yaptığı Nakliye / transfer ve teslim işlemi ilave olarak destek verir.

İşlemler ortalama olarak şu şekilde işler.

İlk aşamada satıcı kişi dropsphippin yapabileceği ürünleri seçer. Dropshipping yada Stoksuz e-Ticaret ürünleri nelerdir makalemize göz atmanızı tavsiye ederiz.

İkinci aşamada tedarikçi firma ile gerekli antlaşmalar yapılır.

Üçüncü aşamada entegrasyonlar gerçekleştirilir. Bu entegrasyonlar doğrudan olduğu gibi e-ticaret siteleri arası XML entegrasyonları şeklinde de olabilir. (ki çok yüksek çoğunlukla XML entegrasyonu tercih edilmektedir) . Tedarikçi Firma Entegrasyonları ve XML Entegrasyonu başlıklı makalemize tedarikçi entegrasyonları süreci için bakabilirsiniz.

Dördüncü aşamada müşteriden alınan sipariş tedarikçiye iletilir. (bu süreçte müşteri ödemeyi satıcı firmaya yapar, satıcı da ödemenin ilgili miktarını tedarikçiye aktarır) Tedarikçi ürünü hazırlar ve kargoya verir.

Beşinci aşamada kargo firması ürünü müşteriye teslim eder. Kargo firması ürünü sorunsuz teslim ettiğini tedarikçiye bildirir. Tedarikçi ürünün teslim edildiğini satıcıya bildirir. Teknik olarak süreç tamamlanmış olur. Ancak tercihen satıcı müşteriye memnuniyet için geri iletişime geçebilir.

Minimal stoksuz e-ticaret olarak tanımlayabileceğimiz diğer bir yöntem daha var. Bu yöntemde küçük üretici işletmeler, çiftçiler gibi doğrudan satış yöntemini tercih eden üreticilerle gerekli tüm antlaşmaları yaparak ilgili üründen üretim ve sevkiyat garantisi oluşturduktan sonra bu ürünlerin internet üzerinden satışına başlamaktır. Bu yöntem kısaca şöyle çalışır. Şu üründen şu kadar miktarı şu adrese gönder. Ben sana ödemeni yapayım şeklinde çalışır. Ancak bu sistemde yönetilmesi gereken birçok risk bulunmaktadır. Bu noktada dropshipping modeli e-ticaretin avantaj ve dezavantajları ortaya çıkmaktadır.

Dropshippingde Ödemeler

Stoksuz e-ticarette en çok merak edilen konuların birisi de ödemeleri kimin aldığıdır. Ödemeler ile ilgili üç esas çalışma modeli vardır. Pazaryeri üzerinden dropshipping yapıyor iseniz pazaryeri firmaları ödemeleri alır. İlgili miktarı sizin hesabınıza aktarır.

e-ticaret sitesi üzerinden dropshipping yapıyor iseniz. Müşterileriniz sitenizde vermiş olduğunuz İBAN no üzerinden hesabınıza yatırır. Kapıda ödeme yöntemi işe çalıyorsanız, kargo antlaşmaları üzerinden entegrasyon süreçleri ile yönetirsiniz. Yani kargo firması tahsil eder ilgili miktarı hesabınıza geçer.

Stoksuz E-Ticaretin Avantajları ve Dezavantajları

Dropshipping modeli e-ticaretin avantajları

E-ticarette niş ürünler yada en çok satan ürünleri yakalayıp sistemi oturttuktan sonra en avantajlı satış modelidir. Çünkü;

 • ✓Üretim süreç maliyetleri ve yasal prosedürlerle ilgilenmeniz gerekmez,
 • ✓ Stoklama, muhafaza gibi süreçler ve masraflarla ilgilenmeniz gerekmez,
 • ✓ Personel çalıştırma ve ilgili süreçlerle ilgilenmeniz gerekmez,
 • ✓ İlgili sektördeki birden fazla ve alternatifli tedarikçi ile çalışabilirsiniz,
 • ✓ Alternatifli ürün ve tedarikçilerle çalışmanız nedeni ile stok sorunundan kurtulmuş olursunuz,
 • ✓ Bu sayede stok ve nakliye / kargo süreç ve masraflarından kurtulmuş olursunuz.
 • ✓ Ürün yelpazesine tedarikçilerin geliştirdiği her ürün girebilir. Böylece sürekli ürün yelpazeniz genişleyebilir.
 • ✓ Ürün yelpazesinin genişlemesi yeni müşteri profilleri oluşturma imkanı verir.
 • ✓ Tüm bu süreçler dijital ortamda kolayca yönetilebilir.

Ana hatları ile avantajlarını sıraladığımız stoksuz e-ticaret fiziki ticaretin bayi yöntemi ve yönetimi esası şeklinde işlemektedir. Bu süreçte ana üretici / tedarikçi ürünün olası eksik, bozuk, iade ve değiştirme gibi süreçleri ile de ilgilenmektedir. Stoksuz e-ticaret yapanların tek yapması gereken bu süreci kolayca yönetebileceği entegrasyonları tamamlanmış iyi bir e-ticaret yazılımına sahip olmasıdır. Bu konuda e-ticaret yazılımının özellikleri adlı makalemize bakabilirsiniz.

Stoksuz e-ticaretin bir çok avantajları olduğu gibi bazı dezavantajları da vardır. Bunları şu şekilde ana hatları ile listeleyebiliriz. Dropshipping modeli e-ticaretin dezavantajları

Her ticari girişimde olduğu gibi stoksuz e-ticarette de bazı dezavantajlar bulunmaktadır.

 • ✓Komisyon usulü çalışmada kar marjını siz ayarlayamazsınız
 • ✓İç ve Dış ticarette stoksuz e-ticaret oyuncusu yukarıdaki nedenlerden dolayı çok fazladır. Yani acımasız bir rekabet ortamı vardır.
 • ✓Tedarikçilerin koyduğu kurallar çoğu zaman e-tacirin satış politikalarının önüne geçebilir.
 • ✓Alternatif tedarikçi bulmadığınız sürece ürünlerde rekabet için ürün fiyatlarında, özelliklerinde, sevkiyat sürecinde sınırlı hareket alanında kalabilirsiniz.
 • ✓Ulusal ve Uluslararası pazaryerlerinde sanal mağaza açtığınızda aynı tedarikçi aynı ürünü başka bir stoksuz e-tacire vermiş olabilir. Rekabette ön plana çıkmak için daha farklı atraksiyonlarda bulunmanız gerekebilir. Ki buna Pazaryeri komisyonları daha dahildir.

Tüm bu sayılan olumsuz unsurlara rağmen stoksuz e-ticaret gün geçtikçe e-ticaret dünyasında artan bir ivmeye sahiptir. Bu nedenle stoksuz e-ticaret yapacakların nelere dikkat edeceği hususu önem kazanmıştır.

Dropshippingde Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Stoksuz e-ticaret yapma kararı aldığınızda teknik konulara geçmeden önce araştırmanız yada yapmanız gereken iki temel husus var. Bunlardan birincisi ne satmak istediğinizdir. Yani dünyada üretilen her türlü ürün veya hizmet bir şekilde satılır. E-ticareti yapılır. Önemli olan sizin hangi ürünü satmak istediğinizdir.

E-Ticarette artık klişe haline gelmiş bir söylemle niş ürün ve/veya ürünler grubu bulmanız gerekir. İkincisi de tedarikçilerin yapısıdır. Tedarikçiler ticari ahlaka uygun davranıyorlar mı? E-Ticaretin kurallarına sadıklar mı? Ürettikleri ürünün kalitesi var mı, ürünün ardında durabiliyorlar mı? Bayilerine yani size nasıl davranıyorlar? gibi ana unsurları çok iyi araştırmanız gerekir. Bu iki hususta mutmain olduktan sonra diğer teknik detaylara bakabilirsiniz. Ki çoğunlukla tedarikçiler size bir satış şartları listesi ve antlaşma taslağı verecektir. Siz hukuki bir destek alarak antlaşmayı tamamlayabilirsiniz.

Stoksuz e-ticarette genel olarak dikkat edilmesi gerekenler

Pazar araştırması yapın. Diğer bir ifade ile rekabet analizi yapın. İnternet ortamında müşteriler sizi satıcı yüzünüz ile göreceği için rekabet ortamı çok yüksek olacaktır.

E-Ticaret Sitesi Kurulumunuzu yapın. E-ticaret sitesi için hazır e-ticaret paketleri kullanabileceğiniz gibi yeni bir e-ticaret yazılımı da yazdırabilirsiniz. Ancak bu durumda entegrasyonlar için de ayrıca mesai harcamanız gerekebilir. Bu konuda en kolay yol deneyimli tecrübeli e-ticaret altyapısı sağlayan firmaların e-ticaret sitesi paketlerini inceleniz olacaktır. Böylece birçok konu (XML entegrasyonu, sanal pos entegrasyonu gibi ) kendiliğinden halledilmiş olacaktır. Bu hususta e-ticaret yazılım paketlerimize bakabilirsiniz.

Hedef kitle ve müşteri veri tabanınızı oluşturun. Yaptığınız ürün ve pazar araştırmasından yola çıkarak hangi ürünleri kimler satın alabilir. Nerelerde bu ürünler çok satılıyor, kimler bu ürünleri tercih ediyor, yurt içinde yurt dışında bu ürünler nasıl satılıyor gibi sorulardan yola çıkarak hedef kitlenizi ve bu kitle içerisinde müşteriler veri tabanınızı oluşturun.

Pazarlama stratejinizi geliştirin. Oluşturduğunuz veri tabanından da yola çıkarak pazarlama stratejinizi geliştirin. Hangi ürünler fiyat avantajı ile satılabilir, hangi ürünler tanıtma yöntemi ile satılabilir vb. soruların cevaplanabileceği süreçleri oluşturun.

Örneğin ; CEO yani Arama motoru optimizasyonu çalışmaları yapın yaptırın, Google Ads reklam ve sıralama stratejilerini öğrenin veya yardım alın, Sosyal medya reklam ve pazarlama araçlarını öğrenin veya yapanlardan destek alın.

Maliyet ve finansman kontrolleri yapın. Ürünlerin alış satış maliyetleri, ödeme finans yönetimi hususunda tanımlanmış adımları olan planlar yapın.

Stoksuz e-ticarette teknik olarak dikkat edilmesi gerekenler

Tedarikçi Firma antlaşması yapın. Tedarikçi firmanın e-ticarete konu ürün ve ürün grupları çeşitliği, ürün fiyatları, entegrasyon süreçleri (örneğin XML entegrasyon var mı varsa ücretli mi, her bir ürün için yeniden mi yapılacak gibi bazen anlamlı bazen anlamsız süreçleri) teknik olarak inceleyin gerekirse anlaşma maddesine koydurun.

e-ticaret sitenizde yani e-mağazanızda bu ürünleri e-ticaretin gerektirdiği şekil ve usulde sergileyin, tanıtın.

Yasal altyapıyı oluşturun. Ve asla yasal alt yapıdan taviz vermeyin. Örneğin tedarikçi firma gönderdiği ürünle birlikte müşteriye gönderilmesi gereken Fatura, sevk irsaliyesi, irsaliyeli fatura, müstahsil makbuzu, perakende satış fişi, gider pusulası vb. mali kayıtlar ile ürüne ait kullanım klavuzu, sitede vaadedilmiş hediye, ek özellik, parça vb. hususlarda asla taviz vermeyin. Müşterinin iyi niyet ve nezaketi bir yere kadardır. Tedarikçinizle Sıkı Temas kurun. Mümkün olduğu kadar tedarikçinizle her hususta açık işbirliğini tercih edin. Mümkünse aşağıdaki hususlarda ortak hareket imkanı üzerinde çalışın ;

envanter kontrolünü, stok miktarını, ürünlere ait kargo paketleri, ürünlere ait tanıtım malzemesi görselleri ve açıklayıcı bilgilerin geliştirilmesini, indirim, kampanya süreç planlarını, süreç takip işlemlerini (örneğin takip no ve fiziki fiş no vb.) , üründe olası sıkıntı oluştuğundaki süreçleri, Ürün ve süreç raporlamalarını mümkün olduğu kadar ortak takip edin.

Dropshipping Yol Haritası ve Eğitim

Aslında e-ticaretin yol haritası ile stoksuz e-ticaretin yol haritası aynıdır. Buradaki en önemli fark tedarikçi yönetim sürecidir. Tedarikçi süreçlerini yönetirken aynı zamanda eğer kendi e-ticaret sitenizden veya hem de pazaryerleri üzerinden stoksuz e-ticaret yapmak istiyor iseniz bu durum alternatif satış kanalları oluşturma anlamını taşır. Her bir alternatif satış kanalının sürecini yönetmeniz gerekir.

Stoksuz e-ticaret rehberi niteliğinde kendinize adım adım bir yol haritası çıkartıp önce kendi e-ticaret sitenizde sonra da ulusal ve uluslararası pazar yerlerine entegre olabilirsiniz. Bu noktada konusunda uzman altyapı sağlayıcıları ile irtibata geçmek size kolaylıklar sağlayacaktır.

Dropshipping konusunda kendinizi yeterli görmüyor veya daha fazla bilgi edinmek , teknik destek ve danışmanlık için …. İletişim kurabilirsiniz Dropshipping Eğitimi

Nitelikli bir stoksuz e-ticaret eğitimi almak için farklı ve alternatif kanallar mevcuttur. ProTicaret Akademi’de ve uzmanlarımızın hazırlayıp sunduğu ücretsiz vidiolarlardan takip edebilirsiniz. İkinci bir yol olarak Proticaret.org adresimizde duyurularını yaptığımız eğitim ücretsiz eğitim takvimimizi takip edebilirsiniz. İletişim için www.proticaret.org

Pazaryerlerinde Dropshipping

Uluslar arası pazaryerlerinde dropshipping uygulamasını iç ve dış ticaret olarak iki temel kategoride ele alabiliriz. Ticaretin iç ve dış pazara hitap etmesi en büyük etken iken her bir pazaryeri kendi satış ve ticari politikalarını koymaktadır. Bu politikalardan bazıları üye mağazalar büyük avantajlar sağlarken bazıları da e-ticaretin inceliklerini satış avantajlarını sunmak şeklindedir. Örneğin AliExpress’in bünyesinde bulunan tedarikçilerle anlaşıp dahilde ticaret yapmak gibi bir avantaj sunmaktadır. Diğer bir örnekte ise Amazon kendi içinde bir ürünü alıp yine amazon içinde satışı mümkün kılmakla tipik bir dropshipping uygulaması sunmaktadır.

Uluslararası Pazaryerleri ve Dropshipping Uygulamaları

eBay Dropshipping

eBay, uluslar arası pazaryeleri içerisinde en çok tanınan e-ticaret pazaryerlerinden birsidir. E-Bay internanional hizmet sunarken kendi ticari kurallarını koymuştur. E-Bay gibi Amerikan menşeli firmalarda dropshipping anlaşmalarında dikkat edilmesi gereken en önemli unsur Amerikan ticari yasalarının geçerli olduğudur. Bir diğer ve en önemli husus ise dropshipping uygulaması antlaşmalarını sadece toptancılarla yapabilirsiniz.

Üreticiler, perakende satışçıları ve diğer pazaryerleri tedarikçi olarak kabul edilmemektedir. Bu husus eBay tarafından sürekli takip edilip ağır yaptırımlar uygulayacağına dair taahhütler almakta ve ağır yaptırımlar uygulamaktadır. Daha fazlası için eBay’da Sanal Mağaza Açmak adlı makalemize bakabilirsiniz.

Amazon Dropshipping

Amazon dünyada ticaretinde Amazonlaşma klişesi ile damga vurmuş bir dünyada e-ticarete başka bir boyut kazandırmış bir pazaryeridir. Amazon stoksuz e-ticaret konusunda oldukça pratik çözümlere sahiptir. Amazon’un koyduğu kaideler çerçevesinde satış yapmak isteyenlere sanal kapısı açıktır.

Amazon kendi platformundaki satıcıların, aracı olarak görülmesini engelleyecek tedbirler almıştır. Ürünün üzerinde, paketinin her hangi bir görünür yerinde aracı olduğunuzu gösteren yasal ve idari belgelerin olmasına müsaade etmemektedir. Yine bu noktadan hareketle olası iade durumlarında amazonu değil de sizin doğrudan muhatap olmanızı şart koşmaktadır. Ödeme sistemi periyodiktir. Amazon’un verdiği hizmetlerin bedeli düşüldükten sonra ücreti hesabınıza geçer. Amazon’un eBay’dan bir farlı özelliği olarak Amazonda bulduğunuz bir ürünü sanal mağazanıza koyarak yine Amazon müşterilerine satabilirsiniz.

Daha fazlası için Amazonda Sanal Mağaza Açmak adlı makalemize bakabilirsiniz.

AliExpress Dropshipping

AliExpress, Çin menşeili bir firma olarak otantik bir isimle dünya çapında isim yapmıştır. AliExpress uygulaması ile uluslar arası ticareti hedeflemektedir. Bu noktadan hareketle Dropshipping uygulamasına özel bölümleri/ hizmetleri bulunmaktadır. Üyelik hizmetinin ücretsiz olması bir çok stoksuz e-ticaret yapmak isteyenler için cazip hale getirmiştir. AliExpreste önemli bir diğer özellik ise bünyesinde bulunan tedarikçilerle anlaşıp / hizmet alıp kendi e-ticaret sitenizden satış yapabilirsiniz.

AliExpressde Sanal Mağaza Açmak

Yerel Pazaryerleri ve Dropshipping Uygulamaları

Dropshipping uygulamasını en genel hatları ile incelediğimiz 4 firmanın ikisi yerel ikisi de yurt dışındaki pazar yerlerinin Türkiye satışı şeklindedir. Bunların dışında da pazaryerleri, pazaryeri niteliğinde karşılaştırma siteleri bulunmaktadır. Önemli olan burada sanal mağaza açılması, dropshipping uygulamasına izin vermesi ve e-ticaret siteleri ile entegrasyona izin vermeleridir.

N11 Dropshipping

Dropshipping yapmak için Türkiye’de yerli pazaryerlerinin başında N11 gelmektedir. Çünkü sanal mağaza açmak için verilen destek, yerele göre oldukça yüksek hareketlilik oranına sahiptir. En önemlisi de kolay kurulum ve kullanım özellikleri ön plandadır. Ayrıca kurulum ve mağaza açma konusunda destekleri mevcuttur. N11, diğer yerli pazaryerlerine göre bazı avantajlar sunmaktadır. Bunların başında N11’in tedarikçilerle anlaşıp dropshipping yaptığı uygulaması olmamasıdır. İkinci bir özelliği de komisyon oranları diğerlerine nisbetle daha uygundur. Bütün bunlara ilaveten pazaryeri uygulamasında mağaza özelliği bulunmaktadır. Bu durum dropshipping yapan için mağaza vitrinine istediğini koyma gibi bir seçenek sunmaktadır. Bu özellik klasik konvansiyonel ticaretten e-ticarete yönelmişler tarafından tercih nedeni olarak görülmektedir. N11 Sanal Mağaza Açmak

Trendyol Dropshipping

AliExpress grubunun Türkiye’deki uygulamasıdır. Trendyol yükselişini sürdürmektedir. Kendine has pazarlama stratejileri ile ön plana çıkmaktadır. Ancak komisyon oranları diğer yerel pazaryerlerine göre yüksektir. Dropshipping uygulaması yapılmasına izin veren trendyol reklam stratejisi ile geniş kitlelere ulaşması anlamında fiyat dezavantajını avantaja çevirme imkanını sunmaktadır. Trendyol sadece dropshipping uygulaması değil aynı zamanda vergisiz satışa da imkan sunmaktadır. Trendyol şirketsiz e-ticarete de izin vermektedir. Vergiden muaf olduğunuza dair belgeyi ibraz etmeniz durumunda hem dropshipping hem de vergisiz e-ticaret yapabilirsiniz.

GittiGidiyor Dropshipping

eBay’ın çatısının Türkiye uygulamasıdır. Türkiye pazarından çekildiğini basın vasıtası ile duyurmuştur.

Hepsiburada Dropshipping

Ülkemizin ilk pazaryerlerinden birisidir. Bundan dolayı tanınırlık ve ulaştığı kitle oldukça fazladır. Pazaryerinde dükkan açmak oldukça kolaydır. Ancak satıcılardan şartlar diğer rakip pazaryerlerine göre daha fazladır, kısmen de şartları ağıdır. Hepsiburada’nın diğer bir özelliği de firmanın kendisi de dropshipping yapmaktadır. Bu özelliğinden dolayı üye mağazaları ile kendisi teknik olarak doğrudan rakip durumundadır. e-ticaret yapmak isteyenler Hepsibura’ya tedarikçi olma yolunu da tercih edebilirler.

Hepsiburada’da Sanal Mağaza Açmak
POPÜLER YAZILAR

E-Ticaret Tedarik Zinciri Yönetimi

E-Ticaret tedarik zinciri yönetiminin önemidir? Tedarik zincirini doğru yönetmek için nelere dikkat edilmelidir?
09.02.2023 10:30

E-Ticaret Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçi Yönetimi nedir? Tedarikçi Yönetiminin önemi nedir? E-Ticarette ürün tedariği yönetmek için nelere dikkat edilmelidir? Makalemizi inceleyebilirisniz.
06.02.2023 10:30

E-Ticaret Siteleri Fiyatları Nasıl Belirlenir?

E-ticaret siteleri fiyatları, domain, hosting yıllık kiralama bedelleri, iş modeline uygunluk, e-ticaret paket özellikleri ve daha bir çok farklı bileşene göre belirlenir.
26.01.2023 10:30

E-Ticarette Ödeme Sistemleri Tercihi Nasıl Yapılır?

E-ticarette ödeme sistemleri nasıl tercih edilir? Hangi ödeme yöntemi niçin tercih edilmelidir? Alternatif ödeme sistemleri nelerdir?
15.01.2023 10:30

Marka ismi oluşturma ve markalaşma süreci

Marka ismi oluşturma, markalaşma sürecinin yönetimi, marka ismi oluştururken dikkat edilmesi gerekenler...
09.01.2023 10:30

İş fikirleri bulmak

E-ticarette iş fikirleri ve para kazandıracak işler nasıl bulunur? Küçük işletmeler için iş fikirleri nasıl geliştirilir? Proticaret iş fikrime nasıl destek olur?
03.01.2023 10:30

SEO nedir? Nasıl yapılır?

SEO nedir? Nasıl yapılır? E-ticarette SEO uygulamaları nasıl olmalıdır? Proticaret hazır e-ticaret paketlerinde SEO uygulamaları nasıl yapılır?
30.12.2022 17:30

E-ticaret yeni başlayanlar için yol Haritası

E-ticarete başlamak isteyenler için yol haritası nelerdir? Neden e-ticaret yapmalıyım?
25.12.2022 17:30

B2C e-ticaret nedir?

B2C E-ticaret nedir? Üretici yada tedarikçi firmanın doğrudan tüketiciye satış yapmasıdır. B2C e-ticaretin Avantajları Nelerdir, B2C özellikleri ve B2C ile B2B farkları ve daha fazlası ..
15.12.2022 17:30

E-Ticaret Sitesi

E-ticaret sitesi ve e-ticaret siteleri teknik özellikleri neler olmalıdır? Ücretsiz e-ticaret sitesi kurmak, e-ticaret sitesi fiyatları ve avantajlı Proticaret e-ticaret paketlerinden yararlanın..
07.12.2022 17:30

E-Ticaret paketleri ve paket fiyatları

E-ticaret paketleri seçim kriterleri nelerdir? E-ticaret paketleri teknik özellikleri neler olmalıdır? Ücretsiz E-ticaret sitesi kurmak ve Proticaret ile E-ticaretin avantajlarını görmek için tıklayın.
01.12.2022 17:30

C2C E-Ticaret Nedir? C2C Paket Fiyatlar ve Özellikleri Nelerdir?

E-Ticareti sermayesiz yapmak istiyorsunuz ancak sermayesiz e-ticarete nasıl başlanır diye düşünüyorsanız Proticaret e-ticaret paketleri ile sermayesiz e-ticarete iyi bir başlangıç yapın.
125.11.2022 17:30

Sermayesiz e-ticaret nedir? Nasıl yapilir?

E-ticareti sermayesiz yapmak istiyorsunuz ancak sermayesiz e-ticarete nasıl başlanır diye düşünüyorsanız proticaret e-ticaret paketleri ile sermayesiz e-ticarete iyi bir başlangıç yapın
17.11.2022 18:30

E-Ticaret sitesi fiyatları ve e-ticaret paketleri seçme kriteleri

E-ticaret sitesi fiyatları , e-Ticaret Paketleri ve hazır e-ticaret sitesi yazılımı için ihtiyacınıza ve bütçenize uygun özellikleri proticarette bulabilirsiniz. E-ticaret sitesi fiyatlarının e-ticaretinize ve bütçenize uygunluğu için iş modülleri ve fiyatları karşılaştırın.
15.11.2022 11:30

E-ihracat nedir? E-ihracat nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmelidir?

E-ihracat nedir? ifadesi tam olarak internet üzerinden yurt dışına yapılan satışlara verilen bir e-ticaret terimi olarak ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifade ile e-ticaretin dünya ticaret ağına kattığı yeni hizmetlerden birisi de e-ihracattır.
10.11.2022 11:30

internetten satış yapmak nedir? Nelere Dikkate edilmelidir?

İnternetten satış, online satış, dijital satış, e-satış ya da e-ticaret, müşteri ve satıcıyı online ortamda bir araya getiren sistemlerin farklı söylemleridir. Temel de satış faaliyetinin yüz yüze satış yerine internet ortamına taşınmış halidir.
02.11.2022 11:30

E-fatura ve E-arşiv nedir? E-ticarette nasıl kullanılır?

E-fatura ve e-arşiv, geleneksel olarak kağıt üzerinde ıslak imzalı ve kaşeli kesilen faturaların artık dijital ortamda aynı güvenlik ve yasal çerçevede uygulamaya konulmuş hali olduğunu herkes tarafından bilinmektedir.
27.10.2022 12:30

B2B -ticaret nedir? Nasıl yapılır?

Bu makalemizde B2B E-Ticaret nedir? B2B E-ticaret Nasıl yapılır? B2B E-Ticaret yazılım Fiyatları ve özellikleri nelerdir? Proticaret B2B E-Ticaret yazılım paketi avantajları nelerdir? Sorularının cevablarını bulacaksınız. Keyifli okumalar..
22.10.2022 12:30

E-Ticaret nedir? Nasıl yapılır? E-ticarete avantajlı başlangıç

E-Ticaret, internet üzerinden online ödeme sistemleri kullanılarak mal veya hizmet alışverişi yapmaktır. E-Ticaretin ilk çıktığı 90’lı yıllardan itibaren genişleyen hacmi, iş modelleri halihazırda ticaret yapanlar veya ticarete atılmak isteyenlerin her geçen gün ilgi odağı olmakla kalmayıp aynı zamanda bir nevi mecburiyeti haline gelmeye devam etmektedir.
20.10.2022 12:30

Canva nedir ve nasıl kullanılır?

Canva internet üzerinden çalışan her türlü tasarımın yapılabileceği bir tasarım programıdır. Ücretsiz bir platform olması, içerisinde yüzlerce tasarım kalıpları bulunması, web sayfaları, e-ticaret paketi sayfa ve sliderleri için kullanılabilecek garfik, info grafikler için kolay kullanılabilir platformdur.
10.10.2022 12:30

E-ticarette ürün degişimi ve iade sürecleri nelerdir?

E-Ticarette ürün iadesi nedir? Yasal haklar nelerdir? E-Ticaret ürünü iade süresi kaç gündür? E-Ticarette Ürün Değişimi ve İade Süreçleri nasıl yönetilmelidir? İade edilmeyen/edilemeyen ürünler nelerdir?
02.10.2022 12:30

E-ticarette kargo yonetimi nedir? Nasıl olmalıdır?

Kargo Nedir? E-Ticarette Kargonun Önemi, Kargo Süreçleri Nasıl Yürütülür? Kargo Paketlerinin önemi nedir, nasıl olmalıdır? E-Ticaret kargo anlaşmalarında nelere dikkat edilmelidir? kargo süreçlerinin stratejik noktaları nelerdir?
25.09.2022 12:30

E-Ticarete sıfırdan başlamak ve e-ticaret yapmak için başlangıç rehberi

E-ticarete sıfırdan nasıl başlanır? E-ticaret için şirket kurmak zorunlu mu? hangi şirket türünde e-ticaret yapmak daha avantajlı? E-ticaret için nasıl bir iş modeli seçmeliyim?
16.09.2022 12:30

E-ticaret ile hobiler kazanca nasıl dönüştürülür?

Hobilerin e-Ticaret yolu ek kazan yolu olması için şirket kurmak gerekli midir sorusunun cevabını bu yazımızda bulacaksınız.
07.09.2022 12:30

E-Ticaret Yapmak İçin Şirket Kurma, e-Ticaret Şirketi Kurmak İçin Gerekenler

E-ticaret için şirket kurma maliyetleri, kurulacak olan şirket tiplerine göre değişmektedir. E-ticaret yapmak için şirket kurmak gerekli mi sorusunun cevabını bu yazımızda bulacaksınız.
30.08.2022 12:30

E-Ticarette Güvenli Alışveriş Yapmanın Püf Noktaları Nelerdir?

İnternette Güvenli Alışveriş nasıl olur? Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar nelerdir? Sanal kart güvenliği artı güvenlik midir?
25.08.2022 12:30

E-Ticaret Ödeme Sistemleri Nelerdir? Nelere Dikkat Edilmelidir?

E-Ticaret sitelerinde ödeme sistemi alt yapısının kurulması E-Ticaret sitesinin hayata geçirilmesinin belki de en önemli aşamasıdır. E-Ticaret olsun, konvansiyonel ticaret olsun nihai hedef satıştır. Parasını alasınız ki ürünü veresiniz.
15.08.2022 12:30

Hazır e-Ticaret Sitesi Nedir? Hazır e-Ticaret Paketleri Nelerdir?

Hazır E-Ticaret sitesi internet üzerinden satış yapmak için hazırlanmış uzman yazılım ve web sitesidir. E-Ticaret sitesinin hazır olması demek sadece tek başına bir web sayfası demek değildir. Aynı zamanda içinde büyük modüler bir sistemi barındırır.
08.08.2022 12:30

E-Ticaret Danışmanı Ne İş Yapar, Hizmetleri Nelerdir?

E-Ticaret Danışmanlığı alarak tüm e-ticaret süreçlerinizi başarılı bir şekilde yönetebilirsiniz. E-Ticaret danışmanı, e-ticaret projenizin başarılı olabilmesi için gerekli e-ticaret sitesi kurulum ve entegrasyon süreçlerinde size danışmanlık verir.
06.08.2022 12:30

Pazaryerlerinde Satış Online Satış Rehberi

Pazar yerleri satıcıların ve alıcıların sayısının sınırsız olduğu yerlerdir. Ticaret dünyasında satıcı ile alıcıyı bir araya getirmek tarihi bir gelenektir. Ancak e-ticarette satıcı ve alıcıyı (B2C) bir araya getirmek yeni bir gelenektir. E-Ticaret yapmak isteyenleri E-Ticaret Sitesi Kurma şartından kurtarıp satıcıların her halükarda alıcılara ulaştığı platformlardır. .
04.08.2022 12:00

İnternetten Satış Online Satış Rehberi

İnternetten satış yapmak isteyen satıcıların internetin sunduğu avantajlardan yararlanabilmesi için birbirlerini etkileyen süreçleri çok iyi takip edip kendilerini sürekli geliştirmesi gerekmektedir. Çünkü internetin sunduğu avantajlar her geçen gün artarken aynı zamanda rakip meslektaşları tarafından dan da bu avantajların kullanıldığının unutulmaması gerekir. Bu makalemizde internetten satış rehberi diğer adı ile online satış rehberi konusunu ele alacağız. .
02.08.2022 12:00

Amazon'da Satış Nasıl Yapılır?

Bu makalemizde Amazon gibi e-ticarette dünya devi olan bir e-pazaryeri platformunda yerinizi alabilmek için neler yapmanız gerektiği ve nelere dikkat etmeniz gerektiği üzerinde duracağız.
30.07.2022 12:00

Aliexpress'de Satış Nasıl Yapılır?

Aliexpress Çin’den dünyaya yayılan e-pazaryeridir. Aliexpress ve Alibaba gibi global çapta hizmet veren platform ülkeler çapında yerel B2C e-pazaryerleri satın alarak açmaktadır.
28.07.2022 12:00

eBAY'de Satış Nasıl Yapılır?

eBAY açık artırma şirketi olarak 1995 yılında Pierre Omidyar tarafından kuruldu. Kısa sürede dünyanın her yerinde alış veriş yapabilme imkanı sunduğu için global bir pazaryeri halini aldı.
26.07.2022 12:00

N11'de Mağaza Nasıl Açılır

N11 Mağaza Türkiye’de ilk anda alışılmadık ismi ile B2C iş modeli ile 2013 yılında Doğuş Grubu ve Güney Koreli ortağı SK Group’un ortaklığı ile açıldı. Kısa zamanda adından söz ettiren N11 bünyesine kattığı binlerce N11 online dükkanı ile milyonlarca müşteriye ulaşmıştır.
24.07.2022 12:00

Hepsiburada'da Mağaza Nasıl Açılır?

Hepsiburada 1998 yılından B2B ve B2C iş modeli ile hayata geçmiştir. Hepsiburada Mağaza açma, Hepsiburada; standart, Kadın Girişimci ve Hepsi Türkiye’den mağazaları açma, Hepsiburada’da mağaza açma avantajları, internetten online satışta Hepsiburada.com üzerinden yapılacaklar gibi konuları ele alacağız.
22.07.2022 12:00

Trendyol'da Mağaza Nasıl Açılır?

Trendyol’da dükkan açmak teknolojiyle alışveriş yapmayı kolaylaştırmaktır. Pazaryerleri içerisinde 2010 yılında kurulmasına rağmen en büyüğü konumuna gelmiştir. Kendi ifadeleri ile e-ticaret ekosistemine pozitif etki yapan bir ekip olma yolunda adım adım ilerliyor.
20.07.2022 12:00

E-Ticaret Pazaryeri Entegrasyonları ve XML Entegrasyonu

Entegrasyon, uyum ve bütünleşme anlamında teknik bir kelime ve kavramdır. Konumuz açısından E-Ticarette entegrasyon e-ticaretin eko sistemindeki ilgili paydaşlarla (Pazaryerleri, kargolar, tedarikçiler vd.) uyum içinde, bütünleşik, hızlı, güvenilir bir şekilde çalışmayı tanımlayan bir kavramdır.
17.07.2022 11:45

Stoksuz E-Ticaret Dropshipping Nasıl Yapılır?

Drop Shipping veya stoksuz e-ticaret, satıcının elinde stok tutmadan müşteri siparişlerini kabul ettiği bir perakende satış şeklidir.
30.06.2022 17:45

E-Ticarette En Çok Satılan Ürünler

E-Ticarette En Çok Satan Ürünler nelerdir sorusun cevabı ile Ticarette en çok satan ürünler, internette en çok ürün satan sektörler, dünyada en çok satılan ürünler hangileridir sorusu konvansiyonel (fiziki) ticarette de birbirine benzer sonuçlar veren sorulardır.
05.07.2022 22:00

E-Ticaret Yazılım Özellikleri Neler Olmalı?

E-Ticaret yazılımı nedir, en uygun e-ticaret yazılımı nasıl seçilir, profesyonel e-ticaret paketleri, e-ticaret yazılımlarına nelere dikkat etmeliyiz?
26.06.2022 11:15

E-Ticaret Yazılımı ve E-Ticaret Paketleri

e-Ticaret yazılımlarının yazılarında aranması gereken temel özellikler ara yüzden “User İnterface”UI” ziyade e-ticaret paketlerinin öz yetenekleri ve bağlantılı sistemlerle e-ticaret ekosistemlerine uyumluluğu üzerinden değerlendirilmelidir.
11.06.2022 - 13:30

E-Ticaret Nedir? Türleri Nelerdir?

E-ticaret ( e-commerce ) son yıllarda alışveriş yapma, ürün ve hizmetleri sunma konusunda küresel modern ekonominin temel yapısı haline geldi
07.06.2022 16:55

E-Posta Pazarlamasında Dikkat Etmeniz Gerekenler

E-ticaret sitenizde bulunan ürünlerden, kampanyalardan ve cazip fırsatlardan, kısacası sitenizde yer alan son gelişmelerden müşterilerinizi haberdar edebilmenizin en etkili yollarından...
20.04.2021 - 17:30

E-Ticaret Siteleri İçin Seo mu? Adwords mu?

E-ticaret sitenizin gün içerisinde aktif bir şekilde ziyaret edilmesini, ürünlerinizin geniş kitleler tarafından talep görmesini diliyorsanız; sitenizin seo uyumlu olduğundan mutlaka emin olmanız ...
20.03.2021 - 17:30

E-Ticarette Mobil Alışverişin Önemi

Son yıllarda giderek yükselen bir ivme gösteren mobil alışveriş; dünyanın yanı sıra ülkemizde de tüketiciler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Mobil alışveriş ...
20.02.2021 - 17:30

E-Ticaret Sepeti Terk Etme Oranı Nasıl Düşürülür

Sepeti terk etme oranlarını kontrol altında tutmanız siteniz için çok önemlidir. İnternet üzerinden yapılmakta olan alışverişlerin çoğu kısmında müşteriler alışveriş sırasında beğendiği ürünü ...
20.01.2021 - 17:30

E-Ticaret Site Güvenirliği

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte internet üzerinden alışveriş yapmak, bir şeyler alıp satmak yani geniş anlamı ile ticaret yapmak oldukça yaygın bir hale gelmiştir. Artık firmalar ve küçük işletmelerin ...
20.12.2020 - 17:30

E-Ticarette Canlı Desteğin Önemi

Gelişen teknoloji ile birlikte internet artık hayatımızın her alanında bize istediğimize erişme noktasında büyük kolaylıklar sunuyor. İnternetin bize sunduğu bu kolaylıkların başında ilk sırada alışveriş siteleri yer ...
20.11.2020 - 17:30

E-Ticarette Müşteri Yorumlarının Önemi

E-Ticaret hızla yayılmakta olan alışverişi daha kolay hale getirmekte olan bir sektördür. Alışveriş için veya gezinti yapmak için siteye girenler yorum kısımlarına ne düşündüklerini...
20.10.2020 - 17:30

E-Ticarette Ziyaretçileri Üyeye Çevirme

Ticaret hayatını başarılı ve kazanç dolu bir şekilde yürütmenin oldukça zor olduğu günümüzde teknolojinin avantajlarından yararlanarak müşteri portföyünü arttırmanın yolları bulunuyor. Zaten teknolojiye...
20.09.2020 - 17:30

E-Ticarette Pazarlama Taktikleri

E-ticaret pazarlama stratejiniz söz konusu olduğunda, markanız için yalnızca bir kaç e-posta ve ağızdan ağızdan yapılan reklamdan daha fazlası gerektiğini biliyorsunuzdur.
20.08.2020 - 17:30

E-Ticarette Adwords Neden Önemli

Google firması tarafından sağlanan bir reklam hizmetidir. Çevrimiçi reklamcılık olarak adlandırılır. İstediğiniz kelime ve kelime gruplarını seçer reklam oluşturur. Böylelikle siteniz arama neticesin de bu hizmet yardımıyla...
20.07.2020 - 17:30

E-Ticarette Social Media Monitoring

Günümüzdeki çoğu e-ticaret platformu, mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşim kurmak için sosyal medya kullanıyor. Bu ağlar, işletmelere tüketiciyle gerçek zamanlı iletişim kurma imkanı veriyor.
20.06.2020 - 17:30

E-Ticarette Sepet Ortalaması Nasıl Arttırılır?

Pazarlama çalışmalarınız da devamlı müşterilerinize özel kampanyalar yapın. Size asıl parayı kazandıran müşterilerdir. Bu müşterilere e-posta yoluyla ulaşıp özel çalışmalar yapabilirsiniz. Devamlı müşterilerinize değişik fırsatlar, kampanyalar veya açılış sayfası hazırlayarak ulaşabilirsiniz.
20.05.2020 - 17:30

E-Ticarette Dönemsel Kampanyaların Önemi?

Arama, e-ticaret işletmeleri için önemli bir gelir kaynağı olarak sürekli büyüyor. Ancak, özellikle işinizde binlerce işletme, hızlı değişen hisse senedi ve sürekli değişen fiyat ve promosyonlar varsa, yönetmek zor bir alan olabilir.
20.04.2020 - 17:30

E-Ticarette SEO Önerileri

E-Ticaret siteniz bulunuyorsa ve başarılı olmak istiyorsanız arama motoru optimizasyonu işlemlerine mutlaka önem vermeniz gerekiyor. SEO işlemleri sizi arama sonuçlarında daha üst sıralarda sunmasına yardımcı olacaktır
20.03.2019 - 19:30

E-Ticarette Tasarım Neden Önemlidir?

Web tasarımı, web siteleri söz konusu olduğunda önemli bir faktördür ve e-ticaret web siteleri için daha da önemlidir. Başarılı bir e-ticaret web tasarımı, müşterilere daha iyi bir deneyim sunmanıza ve potansiyel olarak daha fazla satış yapmanıza yardımcı olabilir.
20.03.2020 - 17:30

E-Ticaret Sitesi Kurmak

İnternet teknolojileri sayesinde işiniz için coğrafi sınırlara bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi gerek ülke geneline, gerekse de tüm dünyaya ulaştırmak artık çok daha kolay.
04.03.2019 - 18:30

E-Ticaret Portalımı Nasıl Yapılandırmalıyım?

Bu yazımızda e-ticaret portalınızı yayına aldıktan sonra izlemeniz gereken yollardan bahsedeceğiniz. Bu işlemler sayesinde zaman ve emek kaybetmeden en doğru ve hızlı şekilde portalınızı yapılandırabileceksiniz.
20.02.2019 - 18:30

Proticaret Ücretsiz E Ticaret Yazılımı

Proticaret, ücretsiz e ticaret sistemi sunan Asp.NET tabanlı bir yazılımdır. İlk olarak 2003 yılında tamamlandı. Yazılım dünyasındaki gelişmeleri takip eden yıllar boyunca alt yapımızda sayısız değişiklik ve güncelleme gerçekleştirerek bugünlere geldik. Amacımız ise bu hizmeti kullanıcılarımızın başarısı ile taçlandırmaktır.
15.01.2019 16:30