E-Ticaret Yapmak İçin Şirket Kurmak

E-ticaret için şirket kurma maliyetleri, kurulacak olan şirket tiplerine göre değişmektedir. E-ticaret yapmak için şirket kurmak gerekli mi?

30.08.2022 12:30 Proticaret
e-ticaret yapmak icin şirket kurmak

Türk Ticaret kanununa Göre Şirket Nedir?

Ticaret ifadesi mesleki terim olarak “mal veya hizmetin satın alınması ve satılması” iş ve işlemlerini tanımlar. Bu sürecin elektronik ortamda, Internet üzerinde yapılması neticesinde e-Ticaret terimini ortaya çıkarmıştır. Elektronik ticaret, satılan mal ya da hizmetin, prosesin ve aracının sayısallaşma derecesine bağlı olarak değişik şekiller alabilir. Bütün bu süreçlerin yönetilmesi için alıcı ve satıcılar arasında ticaret hukukuna göre bir şirketin bulunması gerekmektedir. e-ticaret için şirket kurulması gerekmektedir de şirketin tanımı nedir?

Şirket: Ticari kar amacı ile bir veya birden fazla özel ve tüzel kişi ve/veya kişiler tarafından kurulan ve tüzel kişilik kazan kuruluşlardır. Şirketler toplumsal kar yapmak amacı ile kurulmuş olsalar da toplumsal bir vazife görürler. Bu nedenle ticaret düzeni devlet tarafından düzenlenir. Ülkemizde ticaret ve ticaret yapanlarla ilgili genel hükümler özellikle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.T.K) ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda (V.U.K) hüküm altına alınmıştır. Türk Ticaret Kanununa göre şirketler şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak iki ana kategoriye ayrılmıştır.

Şahıs Şirketleri : 1 Adi / Sahıs Şirketi, 2 Kollektif Şirket, 3 Komandit Şirket

Sermaye Şirketleri : 1 Anonim Şirket, 2 Limited Şirket, 3 Komandit Şirket şeklinde kanunda ilgili şirketlerin kuruluş usulleri tanımlanmıştır.

E-ticaret yapmak isteyenleriçin hangi şirket türünden bir şirket kurması tercihi kendi kararı olmakla birlikte teknik ve mali nedenler üzerinden karara bağlanmaktadır. E-Ticaret için şirket kurma süreçlerinin tamamı herhangi bir sektörde ticari faaliyet gösteren işletmenin fatura kesme ve vergiye tabi olma süreçlerinin yasal gereğidir.

E-Ticaret şirketlerinin diğer şirketlerden farkı kuruluş aşamasında e-Ticaret Nace Kodu almasıdır. e-Ticaret Nace Kodu. Ülkemizde 47.91.14 olarak belirlenmiştir. Aslında bu kod ulusal meslek standardında klasik tek yönlü ve/veya çift yönlü iletişim kanalları ile satış yapmayı içeren radyo, televizyon, posta yolu üzerinden satış yapmayı içeren koddur. Bu kodun içerisinde internetten online alışveriş de vardır. Bu nedenle yaygın olarak e-ticaret şirketi olarak adlandırılır. E-ticaret yapmak veya normal ticarethanesinin ek bir faaliyeti olarak e-ticaret de yapmak isteyen özel ve tüzel kişiler şirketin kuruluş esnasında veya siciline yeniden revizyon yaptırarak nace koduna e-ticaret kodunu da eklettiği zaman e-ticaret şirketin olmuş olur.

E-ticaret ve internetten satış: Türk Ticaret Kanununa göre, şirketler için internet satışı kavramından, sipariş, satınalma ve ödeme süreçlerinin alıcı ile satıcının fiziki olarak karşı karşıya gelmeden yaptığı alışverişler ifade edilmektedir. Bu kavramın kendisi ile eşit olan bir diğer kavram ise ödemelerdir. Çünkü alış ve satış sürecinin en önemli kısmı ödemelerin tamamlanmasıdır. İnternet üzerinden uzaktan ödemeler şeklinde yapılmasıdır. Bu çoğunlukla kartlı ödeme sistemleridir ancak ( EFT, havale, swift, aracı hizmet sağlayıcılar “Paytr, iPara, İycico vb.” kapıda ödeme, posta çeki veya havalesi) gibi ödeme sistemleri de kullanılmaktadır. Şirketlerin internetten ödeme sistemlerini nasıl kurabilecekleri konusunda detaylı bilgi için E-ticaret ödeme sistemleri nelerdir. Dikkat edilmesi gerekenler makalesine bakılabilir. Yasal olarak internetten satışta fatura kesmek ve faturayı ürünle birlikte teslim etmek veya elektronik ortamda e-Arşiv olarak iletmek mecburiyeti vardır.

E-Ticaret Şirketi Nedir Nasıl Kurulur?

E-Ticaret şirketi Türkiye Cumhuriyeti Ticaret kanununa göre kurulan şirketlerden Nace Kodunda e-ticaret kodu olan 47.91.14 kodu ile kurulmuş şirkettir. Anonim, limitet, Şahıs şirketi olması e-ticaret şirketini olması hüviyetini değiştirmemektedir. Fatura kesebilmesi ve vergiye tabi olması yeterlidir. e-ticaret şirketi kuranların fiziki mağaza sahibi olmaları şartı olmadığı gibi fiziki mağaza sahibi olan şirketlerin de e-ticaret yapmak gibi yasal bir zorunlulukları yoktur. Ancak fiziki mağaza sahiplerinin mevcut mağazalarını internetten online satışa açması internet gibi büyük bir avantajı yakalayacakları anlamına gelir. Kimse günümüz ticaret dünyasında e-ticareti göz ardı edemez yada etmemelidir.

E-ticaret şirketi kurmak isteyen girişimcilerin profesyonel yardım almaları tavsiye edilir. En azından resmi muhasebe işlerinizi yapacak olan muhasebeci veya mali müşavirinizden bu konuda yardım alabilirsiniz.

E-ticaret şirketi kurarken bunlara bakınız

 • ✓ E-ticaret ile internetten online satış yapan firmalar bir çok hibe, destek ve krediden yararlanabilmektedirler. Bunları araştırınız.
 • ✓ E-ticaret şirketiniz için KOSGEB desteklerinden yararlanmak için süreç iş ve eğitimleri takip ediniz.
 • ✓ E-ticaret şirketleri 2021 yılından itibaren bazı muafiyetlerden faydalanmaktadır. Mali müşavirinize sorunuz
 • ✓ E-ticaret şirketleri eleman istihdamında bazı indirim ve avantajlar elde etmektedir. Bunlar ile ilgili araştırma yapınız.
 • ✓ Şirketinizi kendiniz kurmuş olsanız bile bir muhasebeci veya mali müşavirle ilerleyen muhasebe süreçlerinde yararınıza olacaktır. Mali müşavirle anlaşınız
 • ✓ E-ticaret şirketinizin diğer şirketlerden farkı Nace kodu dur bunu unutmayınız
 • e-ticaret için şirket kurmak için şahıs limitet anonim şirketlerden hangisinin avantajlı olduğunu araştırınız.

Yukarıda ifade edilen hususlar yıllara göre, şirket sahiplerinin meselelere verdikleri önemlere ve güncel harç ve değerlere göre değişkenlik gösterdiği için ilgili bilgiler rakamlarla verilmemiştir.

E-Ticaret Şahıs Şirketi Kurmanın Avantaları ve Dezavantajları nelerdir?

E-Ticarete başlangıç için en kolay, ucuz ve kolay kurulumu nedeni ile şahıs şirketi kurma en çok tercih edilen şirket türüdür. e-Ticaret şahıs şirketi avantajları şunlardır:

 • ✓ Hızlı ve kolay kurulum. Ki ortalama 1-2 iş günü içerisinde kurulabilir.
 • ✓ Sermaye mecburiyeti yoktur.
 • ✓ Tek kişi tarafından kurulabilir.
 • ✓ Kuruluş masrafları diğer şirketlere nazaran oldukça düşüktür.
 • ✓ Belirli bir miktarı yakalayana kadar diğer şirketlere kıyasla vergi dilimleri düşüktür.
 • ✓ Bürokratik işlemleri diğer şirketlere göre daha kolaydır.
 • ✓ Olası kötü bir durumda kapatılması diğer şirketlere göre çok kolaydır.

Bu hususlar şahıs şirketi kurmanın avantajlarıdır. Ancak işlerinizi geliştirdiniz. Büyüttünüz. Zamanla bazı dezavantajlarla karşılaşırsınız. E-Ticaret şahıs şirketi dezavantajları ise şunlardır:

 • ✓ Sermaye şirketlerine nazaran müşteri, banka, kredi ve uluslararası veya ulusal büyük şirketler nezdinde prestiji ve kredibilitesi daha düşüktür. Bu durumu aşmanın yolu şahıs şirketi olarak yola çıkıp diğer şirketlere evrilmektir.
 • ✓ Vergi avantajlarını şirket büyüdükçe kaybeder. Örneğin sermaye şirketlerinin gelir vergisi %22’ler civarında iken belirli bir rakam dilimini geçmiş şahıs şirketinde gelir vergisi % 40’lara varmaktadır.

E-Ticarette şahıs şirketlerinin yapabilecekleri:

Şahıs şirketleri e-ticarette diğer şirket türlerinin yapacağı yasal hüviyetlerin tamamına sahiptir. Pazaryerinde (Trendyol, N11, Hepsiburada, Amazon vb) mağaza açabilir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için Pazaryerlerinde Satış, Online Satış Rehberi makalemize bakabilirsiniz.

 • ✓ Bankalardan Sanal POS, kredi alabilir.
 • ✓ E-fatura, e-arşiv, e-imza kullanabilir.
 • ✓ Faturalarını normal veya dijital ortamda kesebilir.
 • ✓ Bankacılık ve borsa gibi yasal sermaye gerektiren işler hariç tamamında faaliyet gösterebilir.
 • ✓ Menkul ve gayr-i menkul edinebilir.
 • ✓ Eleman çalıştırabilir.
 • ✓ Marka ve patent başvurularında bulunabilir.

Yukarıda sayılan ve sayılmayan bir çok temel ve detaylı faaliyetlerde bulunabilir. Önemli olan e-ticaret faaliyetlerini yürütürken müşterilerin alışkanlık ve deneyimlerini dikkate alarak satış yapmaktır. Şahıs şirketinizle internetten online satış yapma konusunda daha fazla bilgi için Daha fazlası için (URL : İnternetten Satış, Online Satış Rehberi ) makalemize bakabilirsiniz.

E-Ticaret Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti Nedir?

E-ticaret için şahıs şirketi kurmanın bir başlangıç maliyetleri bir de sürdürme maliyetleri vardır. Sürdürme maliyetleri girişimcilerin e-ticaret işi için yapacağı yatırımlar, ofisi, elektrik, su, telefon, internet, hosting, hazır e-ticaret paketi, gibi pek çok değişkenin bir arada olduğu bir süreç olduğu için kişisel veya kurumsal tercihler sürdürülebilirlik maliyetlerini etkileyecektir. Ancak ;e-ticaret için şahıs şirketi kurulmak istendiğinde aşağıdaki iş ve işlemler için günün şartlarına göre bir bedel karşımıza çıkar.

 • ✓ İmza beyannamesi: Noterlerin güncel rakamları (imza sirküsü olursa fiyat değişir).
 • ✓ Mali müşavir vekaleti: Muhasebeci ve/veya mali müşavirlere verilecek vekalet için gereklidir.
 • ✓ Şirket Kuruluş Bedeli : Muhasebecilerin şirket kuruluş tescili için harcadıkları bedeldir.
 • ✓ Vergi dairesi Sözleşme ve Damga vergileri: Vergi levhası alma sürecinde ödenecek bedeller.

Yukarıdaki bedeller şahıs şirketi olması hasebiyle diğer şirket türlerine göre uygun maliyetli olmaktadır. 2022 ikinci altı ayında ortalama 550-1000TL. arasındadır.

E-Ticaret Limitet (LTD) Kurma Maliyeti Nedir?

Limitet şirketler sermaye şirketi grubundadır. Bu nedenle bir veya birden fazla pay sahibi ortak olabilir. Ortaklar ve payları sicil gazetesine işlenir. Önceden kuruluş sermayesinde bir bloke vardı. Bu kaldırılmıştır. Sadece kuruluş sermayesini beyan etmeniz yeterli gelmektedir. Başlıca masrafları şunlardır:

 • ✓ İmza sirküleri,
 • ✓ Muhasebe vekaleti,
 • ✓ Ticaret gazetesi kayıt ve ilan ücreti
 • ✓ Şirket kaşesi
 • ✓ Sermaye harcı
 • ✓ Resmi ve onaylı defterler

Tüm bu masraflar günün şartlarında vergi, harçlar dikkate alındığında 2.500 TL ile 5000 TL arasındadır.

E-Ticaret Anonim Şirket (A.Ş.) Kurma Maliyeti Nedir?

Anonim şirketlerin kuruluş süreçleri ve belgeleri limitet şirketin ki ile aynıdır. Ancak burada farklı olan bir nokta vardır. Kuruluş sermayesinin 1/4’ü yani % 25’i kuruluş aşamasında bankada bloke edilmiş olması gerekir. Bu durumda kuruluş esnasında maliyet kuruş sermayesinin ¼ oranı da dikkate alınarak masraflar göz önüne alınmalıdır.

E-Ticaret Yapmak İçin Şahıs Şirketi Kuruluş Adımları Nelerdir?

E-Ticaret için şahıs şirketinizi e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. Ancak bir çok vatandaş olası işlem eksikleri vb. durumlar nedeni ile yaşadığı şehir ve ilçelerdeki vergi dairelerine gitmeyi tercih etmektedirler. Şahıs şirketleri kurulurken dikkat edilmesi gereken en önemli husus şirketin faaliyet göstereceği adrestir. Çünkü bu adres vergi dairesi yetkililerince yerinde inceleme ve onaylama ziyaretine tabi tutulur. Zaten bu ziyaretten sonra şirketiniz kurulmuş demektir. e-devlet üzerinden veya vergi dairesine giderken şahsen gittiğinizde yanınızda bulunması gereken evrak şunlardır:

 • ✓ Mülk bilgileri : Mülk sahibi iseniz tapu kopyası, kiracı iseniz kira kontratı
 • ✓ Kimlik bilgisi : Nüfus cüzdanınız
 • ✓ İmza beyannamesi
 • ✓ Eğer mali müşavirinize işi devretmişseniz Mali müşavir vekalet belgesi yeterlidir.

E-ticaret için şahıs şirketi kurarken bürokratik işlemlere takılmasınız. Şirketin kuruluşu üç adımda gerçekleşir.

 • ✓ Gerekli belgeler ile şahıs firması kurma / şahıs işletmesi açma yada diğer adı ile gerçek kişi mükellef kaydı oluşturma masasında müracaat edersiniz.
 • ✓ Kaydı yapılan işletmenizde gösterdiğiniz adrese görevlilerce kontrol ziyareti gerçekleştirilir.
 • ✓ Ziyaret sonrası işlemlerinizin son kaydı tamamlanmış ve şahıs şirketiniz kurulmuş olur.
 • Bu aşamada iken Ticaret Odası veya esnaf odası veya her hangi birlik için kayıt oluşturma şartı yoktur. Bunlar ilerleyen zamanlarda şirketin faaliyetine göre yapılacak işlemlerdir.

E-Ticaret Sahıs Şirketi Banka Hasabı Açma

E-Ticaret şahıs şirketi kurmak için banka hesabı açmak ödemelerin internet üzerinden onlline olduğu için şart mesabesindedir. Zaten ülkemizde faaliyet gösteren tüm bankalar hem bu konuda deneyimli hem de isteklilerdir. Şahıs şirketi için hesap açmak için hazırlamanız gereken evrak;

 • ✓ Vergi levhası
 • ✓ Şirket kaşesi
 • ✓ Şirket yetkilisi nüfus cüzdanı
 • ✓ İmza beyannamesi
 • ✓ Banka hesap sözleşmesidir.

E-Ticaret Şirketi Kurduktan Sonraki Adımlar Nelerdir?

E-ticaret yapmak şirketi kurmak: internet üzerinden online satışı yapmayı planladığınız bazı ürün/hizmetlerin var olduğu demektir. Ancak birçok girişimci internet üzerinden satış yapmak için şirket kurmakta ancak daha çok satış yapabileceği ürün yelpazesini genişletmek istemektedir. Bu konuda ayrıca şu makaleden fikirler edinebilirsiniz (URL: E-Ticarette En Çok Satan Ürünler)

E-ticaret şirketinin bir de e-ticarete başlaması için e-ticaret sitesine ve e-ticaret işlemlerini yürütme durumu vardır.

E-Ticaret sitesi için kendiniz bir e-ticaret web sitesi yazdırabileceğiniz gibi hazır e-ticaret sitesi satın alabilirsiniz. Hazır e-Ticaret Sitesi Nedir? Hazır e-Ticaret Paketleri Nelerdir? makalesinden fikir edinebilirsiniz.

 • ✓ İnternet Siteniz için Domain ve hosting alma süreci
 • ✓ Web sitesi kurulum ve tasarımı
 • ✓ Görsellerin ve ürün bilgilerinin web sitesine yüklenmesi
 • ✓ Ödeme sistemlerinin entegrasyonu
 • ✓ Kargo anlaşmaları ve entegrasyonları gibi temel işlemler bu sürecin bir parçasıdır.
 • ✓ e-Ticaret için pazaryerlerinde mağaza açabilirsiniz. Türkiye ve dünya çapında pazaryerlerinde mağaza açtığınızda kendi web sitenizin olması gerekmez ancak hem kendi web siteniz hem de Pazar yerlerinden satış yapabilirsiniz. Bu süreci tek bir ekrandan sistemleri birbirine entegre ederek de yürütebilirsiniz. Bu konu da daha detaylı bilgi için (URL : E-Ticaret Pazaryeri Entegrasyonları ve XML Entegrasyonu) adlı makalemize bakabilirsiniz

E-Ticaret Şirket Operasyonları :

Bu serece geldiğinizde ürünlerinizi, tedariklerinizi, tamamladığınız süreçtir. Bu süreçten sonrası

 • ✓ Düşük maliyetli ürünleri yakalamak ve çok satmak,
 • ✓ Geniş bir kitleye ulaşmak için, reklam, CEO işlemlerini yapmak,
 • ✓ Geniş bir bölgede satış yapmak için, kargo ve lojistik entegrasyonlarını tamamlamak,
 • ✓ Marka bilinirliği ve Marka korumasını sağlamak,
 • ✓ Hızlı teslimat ve Müşteri memnuniyeti ölçümleri gibi süreçleri ve süreçlerde yürüteceğiniz operasyonları planlayarak e-ticaretin getirdiği avantajlardan yüksek derecede faydalanma imkanı elde edilebilir.
 • ✓ E-Ticaret şirket desteklerinden yararlanmak. Bu süreçte ilk akla gelen KOSGEB desteklerine müracaat etmektir. Bu tür destekler sadece KOSGEB’le sınırlı kalmamaktadır. Bakanlıklardan, belediyelere, uluslararası projelere kadar uzanan
 • ✓ Geleneksel girişimci destek programları
 • ✓ İleri girişimci proje destek programları
 • ✓ İş planı ve iş geliştirme destek programları
 • ✓ Girişimcilik hibe destekleri gibi birçok hibe ve destek süreçleri mevcuttur.

E-Ticaret Şahıs Şirketlerinde Fatura ve Vergi İşlemleri Nelerdir?

e-ticaret için kurulan şahıs şirketi olsa bile aşağıdaki belgeleri ve yasa ile tanımlanmış vergileri vermek durumundasınız. Bunlar vergi levhası olan her hangi bir şirketin tabii giderleri kapsamındadır.

Hazırlamanız gereken belgeler

 • ✓ Fatura
 • ✓ İrsaliye (irsaliyeli fatura bastırabilirsiniz.)
 • ✓ Gider makbuzu
 • ✓ Kaşe

Şirketinizin durumuna ve teknoloji merakınıza göre e-fatura, e-arşiv kullanabilirsiniz. Teknik olarak piyasada ve devletin ilgili dairelerinden temin edebilirsiniz. örneğin bankalar e-fatura saklama hizmeti vermektedirler.

Stopaj:

 • ✓ Şahıs şirketi kurmak için eğer bir dükkan, mağaza kiralamış iseniz aylık ödenin kira bedelinin % 25’i kadar stopaj bedeli ödersiniz. Üç aydan üç aya toplu olarak ödenen bedeldir.
 • ✓ Şahıs şirketinizi home ofis veya tapulu mülkünüzde kurmuş iseniz stopaj bedeli ödenmez.

Verilmesi Gereken Beyannameler

 • ✓ Aylık KDV beyannamesi
 • ✓3 aylık muhtasar beyanname
 • ✓3 aylık geçici vergi beyannamesi

Muhasebe işlemleri:

 • ✓ Muhasebeci ücreti. SMM veya YYM ücretleri
 • ✓ Defter tasdikleri (2019’dan itibaren kaldırıldı.)
 • ✓ Yazar kasa (eğer yazarkasa kullanmak durumunda iseniz)
 • ✓ Ticaret odası, esnaf odası kayıt belgesi (gerekmesi durumunda)

E-Ticaret Şahıs Şirketlerinde Vergi Dilim Oranları:

e-ticaret için kurulmuş olsun, tabii ticaret için kurulmuş olsun şahıs şirketleri de Türk Ticaret Kanuna göre gelir vergisine tabidir. Şahıs şirketleri gelir vergisi dilimi oranları şu şekildedir.

000 TL den % 15 den başlayıp, 000 TL den 600.000 TL gelirde %40’a varan gelir vergisi dilimleri vardır. Örneğin bir işletme : Sene başında 000 TL ile başlayıp yıl sonunda 120.000TL gelir elde etmiş ise 27.000 TL gelir vergisi verir. 120.000 TL’lik dilimi aşıp 600.000’lik dilime ulaşamamışsa aradaki ilave fark için %35 lik bir gelir vergisi verir.

Not : burada verilen bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Yasal sorumluluğumuz gereği durumunuza uygun bilgileri vergi daireleri ve mali müşavirinizden alınız.

E-Ticarete Proticaret İle Avantajlı Adım Atın

E-ticaret şirketi kurulum işlemi gerçekleştirdikten sonra e-ticaret sitenizi Proticaret hazır e-ticaret paketlerinden size uygun olan birisi ile açarak e-ticarete hemen e-ticarete başlayabilirsiniz.

e-proticaret sizlere işinizin büyüklüğü, ölçüsünde hazır e-ticaret paket seçenekleri sunmaktadır.

 • ✓ Kolay kullanım,
 • ✓ Deneyimli ve uzman kadro desteği,
 • ✓ Hızlı kurulum,
 • ✓ Sektörünüze uygun tematik yapı,
 • ✓ e-pazaryerleri ve diğer programlarla entegrasyon gibi önemli avantajlardan yararlanın.

Proticaret hazır e-ticaret paketleri ve diğer ürün ve hizmetlerimiz için :
0555 961 12 00
0850 430 50 50
info@proticaret.org
yolu ile bilgi alabilirsiniz.

POPÜLER YAZILAR

E-Ticaret Tedarik Zinciri Yönetimi

E-Ticaret tedarik zinciri yönetiminin önemidir? Tedarik zincirini doğru yönetmek için nelere dikkat edilmelidir?
09.02.2023 10:30

E-Ticaret Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçi Yönetimi nedir? Tedarikçi Yönetiminin önemi nedir? E-Ticarette ürün tedariği yönetmek için nelere dikkat edilmelidir? Makalemizi inceleyebilirisniz.
06.02.2023 10:30

E-Ticaret Siteleri Fiyatları Nasıl Belirlenir?

E-ticaret siteleri fiyatları, domain, hosting yıllık kiralama bedelleri, iş modeline uygunluk, e-ticaret paket özellikleri ve daha bir çok farklı bileşene göre belirlenir.
26.01.2023 10:30

E-Ticarette Ödeme Sistemleri Tercihi Nasıl Yapılır?

E-ticarette ödeme sistemleri nasıl tercih edilir? Hangi ödeme yöntemi niçin tercih edilmelidir? Alternatif ödeme sistemleri nelerdir?
15.01.2023 10:30

Marka ismi oluşturma ve markalaşma süreci

Marka ismi oluşturma, markalaşma sürecinin yönetimi, marka ismi oluştururken dikkat edilmesi gerekenler...
09.01.2023 10:30

İş fikirleri bulmak

E-ticarette iş fikirleri ve para kazandıracak işler nasıl bulunur? Küçük işletmeler için iş fikirleri nasıl geliştirilir? Proticaret iş fikrime nasıl destek olur?
03.01.2023 10:30

SEO nedir? Nasıl yapılır?

SEO nedir? Nasıl yapılır? E-ticarette SEO uygulamaları nasıl olmalıdır? Proticaret hazır e-ticaret paketlerinde SEO uygulamaları nasıl yapılır?
30.12.2022 17:30

E-ticaret yeni başlayanlar için yol Haritası

E-ticarete başlamak isteyenler için yol haritası nelerdir? Neden e-ticaret yapmalıyım?
25.12.2022 17:30

B2C e-ticaret nedir?

B2C E-ticaret nedir? Üretici yada tedarikçi firmanın doğrudan tüketiciye satış yapmasıdır. B2C e-ticaretin Avantajları Nelerdir, B2C özellikleri ve B2C ile B2B farkları ve daha fazlası ..
15.12.2022 17:30

E-Ticaret Sitesi

E-ticaret sitesi ve e-ticaret siteleri teknik özellikleri neler olmalıdır? Ücretsiz e-ticaret sitesi kurmak, e-ticaret sitesi fiyatları ve avantajlı Proticaret e-ticaret paketlerinden yararlanın..
07.12.2022 17:30

E-Ticaret paketleri ve paket fiyatları

E-ticaret paketleri seçim kriterleri nelerdir? E-ticaret paketleri teknik özellikleri neler olmalıdır? Ücretsiz E-ticaret sitesi kurmak ve Proticaret ile E-ticaretin avantajlarını görmek için tıklayın.
01.12.2022 17:30

C2C E-Ticaret Nedir? C2C Paket Fiyatlar ve Özellikleri Nelerdir?

E-Ticareti sermayesiz yapmak istiyorsunuz ancak sermayesiz e-ticarete nasıl başlanır diye düşünüyorsanız Proticaret e-ticaret paketleri ile sermayesiz e-ticarete iyi bir başlangıç yapın.
125.11.2022 17:30

Sermayesiz e-ticaret nedir? Nasıl yapilir?

E-ticareti sermayesiz yapmak istiyorsunuz ancak sermayesiz e-ticarete nasıl başlanır diye düşünüyorsanız proticaret e-ticaret paketleri ile sermayesiz e-ticarete iyi bir başlangıç yapın
17.11.2022 18:30

E-Ticaret sitesi fiyatları ve e-ticaret paketleri seçme kriteleri

E-ticaret sitesi fiyatları , e-Ticaret Paketleri ve hazır e-ticaret sitesi yazılımı için ihtiyacınıza ve bütçenize uygun özellikleri proticarette bulabilirsiniz. E-ticaret sitesi fiyatlarının e-ticaretinize ve bütçenize uygunluğu için iş modülleri ve fiyatları karşılaştırın.
15.11.2022 11:30

E-ihracat nedir? E-ihracat nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmelidir?

E-ihracat nedir? ifadesi tam olarak internet üzerinden yurt dışına yapılan satışlara verilen bir e-ticaret terimi olarak ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifade ile e-ticaretin dünya ticaret ağına kattığı yeni hizmetlerden birisi de e-ihracattır.
10.11.2022 11:30

internetten satış yapmak nedir? Nelere Dikkate edilmelidir?

İnternetten satış, online satış, dijital satış, e-satış ya da e-ticaret, müşteri ve satıcıyı online ortamda bir araya getiren sistemlerin farklı söylemleridir. Temel de satış faaliyetinin yüz yüze satış yerine internet ortamına taşınmış halidir.
02.11.2022 11:30

E-fatura ve E-arşiv nedir? E-ticarette nasıl kullanılır?

E-fatura ve e-arşiv, geleneksel olarak kağıt üzerinde ıslak imzalı ve kaşeli kesilen faturaların artık dijital ortamda aynı güvenlik ve yasal çerçevede uygulamaya konulmuş hali olduğunu herkes tarafından bilinmektedir.
27.10.2022 12:30

B2B -ticaret nedir? Nasıl yapılır?

Bu makalemizde B2B E-Ticaret nedir? B2B E-ticaret Nasıl yapılır? B2B E-Ticaret yazılım Fiyatları ve özellikleri nelerdir? Proticaret B2B E-Ticaret yazılım paketi avantajları nelerdir? Sorularının cevablarını bulacaksınız. Keyifli okumalar..
22.10.2022 12:30

E-Ticaret nedir? Nasıl yapılır? E-ticarete avantajlı başlangıç

E-Ticaret, internet üzerinden online ödeme sistemleri kullanılarak mal veya hizmet alışverişi yapmaktır. E-Ticaretin ilk çıktığı 90’lı yıllardan itibaren genişleyen hacmi, iş modelleri halihazırda ticaret yapanlar veya ticarete atılmak isteyenlerin her geçen gün ilgi odağı olmakla kalmayıp aynı zamanda bir nevi mecburiyeti haline gelmeye devam etmektedir.
20.10.2022 12:30

Canva nedir ve nasıl kullanılır?

Canva internet üzerinden çalışan her türlü tasarımın yapılabileceği bir tasarım programıdır. Ücretsiz bir platform olması, içerisinde yüzlerce tasarım kalıpları bulunması, web sayfaları, e-ticaret paketi sayfa ve sliderleri için kullanılabilecek garfik, info grafikler için kolay kullanılabilir platformdur.
10.10.2022 12:30

E-ticarette ürün degişimi ve iade sürecleri nelerdir?

E-Ticarette ürün iadesi nedir? Yasal haklar nelerdir? E-Ticaret ürünü iade süresi kaç gündür? E-Ticarette Ürün Değişimi ve İade Süreçleri nasıl yönetilmelidir? İade edilmeyen/edilemeyen ürünler nelerdir?
02.10.2022 12:30

E-ticarette kargo yonetimi nedir? Nasıl olmalıdır?

Kargo Nedir? E-Ticarette Kargonun Önemi, Kargo Süreçleri Nasıl Yürütülür? Kargo Paketlerinin önemi nedir, nasıl olmalıdır? E-Ticaret kargo anlaşmalarında nelere dikkat edilmelidir? kargo süreçlerinin stratejik noktaları nelerdir?
25.09.2022 12:30

E-Ticarete sıfırdan başlamak ve e-ticaret yapmak için başlangıç rehberi

E-ticarete sıfırdan nasıl başlanır? E-ticaret için şirket kurmak zorunlu mu? hangi şirket türünde e-ticaret yapmak daha avantajlı? E-ticaret için nasıl bir iş modeli seçmeliyim?
16.09.2022 12:30

E-ticaret ile hobiler kazanca nasıl dönüştürülür?

Hobilerin e-Ticaret yolu ek kazan yolu olması için şirket kurmak gerekli midir sorusunun cevabını bu yazımızda bulacaksınız.
07.09.2022 12:30

E-Ticaret Yapmak İçin Şirket Kurma, e-Ticaret Şirketi Kurmak İçin Gerekenler

E-ticaret için şirket kurma maliyetleri, kurulacak olan şirket tiplerine göre değişmektedir. E-ticaret yapmak için şirket kurmak gerekli mi sorusunun cevabını bu yazımızda bulacaksınız.
30.08.2022 12:30

E-Ticarette Güvenli Alışveriş Yapmanın Püf Noktaları Nelerdir?

İnternette Güvenli Alışveriş nasıl olur? Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar nelerdir? Sanal kart güvenliği artı güvenlik midir?
25.08.2022 12:30

E-Ticaret Ödeme Sistemleri Nelerdir? Nelere Dikkat Edilmelidir?

E-Ticaret sitelerinde ödeme sistemi alt yapısının kurulması E-Ticaret sitesinin hayata geçirilmesinin belki de en önemli aşamasıdır. E-Ticaret olsun, konvansiyonel ticaret olsun nihai hedef satıştır. Parasını alasınız ki ürünü veresiniz.
15.08.2022 12:30

Hazır e-Ticaret Sitesi Nedir? Hazır e-Ticaret Paketleri Nelerdir?

Hazır E-Ticaret sitesi internet üzerinden satış yapmak için hazırlanmış uzman yazılım ve web sitesidir. E-Ticaret sitesinin hazır olması demek sadece tek başına bir web sayfası demek değildir. Aynı zamanda içinde büyük modüler bir sistemi barındırır.
08.08.2022 12:30

E-Ticaret Danışmanı Ne İş Yapar, Hizmetleri Nelerdir?

E-Ticaret Danışmanlığı alarak tüm e-ticaret süreçlerinizi başarılı bir şekilde yönetebilirsiniz. E-Ticaret danışmanı, e-ticaret projenizin başarılı olabilmesi için gerekli e-ticaret sitesi kurulum ve entegrasyon süreçlerinde size danışmanlık verir.
06.08.2022 12:30

Pazaryerlerinde Satış Online Satış Rehberi

Pazar yerleri satıcıların ve alıcıların sayısının sınırsız olduğu yerlerdir. Ticaret dünyasında satıcı ile alıcıyı bir araya getirmek tarihi bir gelenektir. Ancak e-ticarette satıcı ve alıcıyı (B2C) bir araya getirmek yeni bir gelenektir. E-Ticaret yapmak isteyenleri E-Ticaret Sitesi Kurma şartından kurtarıp satıcıların her halükarda alıcılara ulaştığı platformlardır. .
04.08.2022 12:00

İnternetten Satış Online Satış Rehberi

İnternetten satış yapmak isteyen satıcıların internetin sunduğu avantajlardan yararlanabilmesi için birbirlerini etkileyen süreçleri çok iyi takip edip kendilerini sürekli geliştirmesi gerekmektedir. Çünkü internetin sunduğu avantajlar her geçen gün artarken aynı zamanda rakip meslektaşları tarafından dan da bu avantajların kullanıldığının unutulmaması gerekir. Bu makalemizde internetten satış rehberi diğer adı ile online satış rehberi konusunu ele alacağız. .
02.08.2022 12:00

Amazon'da Satış Nasıl Yapılır?

Bu makalemizde Amazon gibi e-ticarette dünya devi olan bir e-pazaryeri platformunda yerinizi alabilmek için neler yapmanız gerektiği ve nelere dikkat etmeniz gerektiği üzerinde duracağız.
30.07.2022 12:00

Aliexpress'de Satış Nasıl Yapılır?

Aliexpress Çin’den dünyaya yayılan e-pazaryeridir. Aliexpress ve Alibaba gibi global çapta hizmet veren platform ülkeler çapında yerel B2C e-pazaryerleri satın alarak açmaktadır.
28.07.2022 12:00

eBAY'de Satış Nasıl Yapılır?

eBAY açık artırma şirketi olarak 1995 yılında Pierre Omidyar tarafından kuruldu. Kısa sürede dünyanın her yerinde alış veriş yapabilme imkanı sunduğu için global bir pazaryeri halini aldı.
26.07.2022 12:00

N11'de Mağaza Nasıl Açılır

N11 Mağaza Türkiye’de ilk anda alışılmadık ismi ile B2C iş modeli ile 2013 yılında Doğuş Grubu ve Güney Koreli ortağı SK Group’un ortaklığı ile açıldı. Kısa zamanda adından söz ettiren N11 bünyesine kattığı binlerce N11 online dükkanı ile milyonlarca müşteriye ulaşmıştır.
24.07.2022 12:00

Hepsiburada'da Mağaza Nasıl Açılır?

Hepsiburada 1998 yılından B2B ve B2C iş modeli ile hayata geçmiştir. Hepsiburada Mağaza açma, Hepsiburada; standart, Kadın Girişimci ve Hepsi Türkiye’den mağazaları açma, Hepsiburada’da mağaza açma avantajları, internetten online satışta Hepsiburada.com üzerinden yapılacaklar gibi konuları ele alacağız.
22.07.2022 12:00

Trendyol'da Mağaza Nasıl Açılır?

Trendyol’da dükkan açmak teknolojiyle alışveriş yapmayı kolaylaştırmaktır. Pazaryerleri içerisinde 2010 yılında kurulmasına rağmen en büyüğü konumuna gelmiştir. Kendi ifadeleri ile e-ticaret ekosistemine pozitif etki yapan bir ekip olma yolunda adım adım ilerliyor.
20.07.2022 12:00

E-Ticaret Pazaryeri Entegrasyonları ve XML Entegrasyonu

Entegrasyon, uyum ve bütünleşme anlamında teknik bir kelime ve kavramdır. Konumuz açısından E-Ticarette entegrasyon e-ticaretin eko sistemindeki ilgili paydaşlarla (Pazaryerleri, kargolar, tedarikçiler vd.) uyum içinde, bütünleşik, hızlı, güvenilir bir şekilde çalışmayı tanımlayan bir kavramdır.
17.07.2022 11:45

Stoksuz E-Ticaret Dropshipping Nasıl Yapılır?

Drop Shipping veya stoksuz e-ticaret, satıcının elinde stok tutmadan müşteri siparişlerini kabul ettiği bir perakende satış şeklidir.
30.06.2022 17:45

E-Ticarette En Çok Satılan Ürünler

E-Ticarette En Çok Satan Ürünler nelerdir sorusun cevabı ile Ticarette en çok satan ürünler, internette en çok ürün satan sektörler, dünyada en çok satılan ürünler hangileridir sorusu konvansiyonel (fiziki) ticarette de birbirine benzer sonuçlar veren sorulardır.
05.07.2022 22:00

E-Ticaret Yazılım Özellikleri Neler Olmalı?

E-Ticaret yazılımı nedir, en uygun e-ticaret yazılımı nasıl seçilir, profesyonel e-ticaret paketleri, e-ticaret yazılımlarına nelere dikkat etmeliyiz?
26.06.2022 11:15

E-Ticaret Yazılımı ve E-Ticaret Paketleri

e-Ticaret yazılımlarının yazılarında aranması gereken temel özellikler ara yüzden “User İnterface”UI” ziyade e-ticaret paketlerinin öz yetenekleri ve bağlantılı sistemlerle e-ticaret ekosistemlerine uyumluluğu üzerinden değerlendirilmelidir.
11.06.2022 - 13:30

E-Ticaret Nedir? Türleri Nelerdir?

E-ticaret ( e-commerce ) son yıllarda alışveriş yapma, ürün ve hizmetleri sunma konusunda küresel modern ekonominin temel yapısı haline geldi
07.06.2022 16:55

E-Posta Pazarlamasında Dikkat Etmeniz Gerekenler

E-ticaret sitenizde bulunan ürünlerden, kampanyalardan ve cazip fırsatlardan, kısacası sitenizde yer alan son gelişmelerden müşterilerinizi haberdar edebilmenizin en etkili yollarından...
20.04.2021 - 17:30

E-Ticaret Siteleri İçin Seo mu? Adwords mu?

E-ticaret sitenizin gün içerisinde aktif bir şekilde ziyaret edilmesini, ürünlerinizin geniş kitleler tarafından talep görmesini diliyorsanız; sitenizin seo uyumlu olduğundan mutlaka emin olmanız ...
20.03.2021 - 17:30

E-Ticarette Mobil Alışverişin Önemi

Son yıllarda giderek yükselen bir ivme gösteren mobil alışveriş; dünyanın yanı sıra ülkemizde de tüketiciler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Mobil alışveriş ...
20.02.2021 - 17:30

E-Ticaret Sepeti Terk Etme Oranı Nasıl Düşürülür

Sepeti terk etme oranlarını kontrol altında tutmanız siteniz için çok önemlidir. İnternet üzerinden yapılmakta olan alışverişlerin çoğu kısmında müşteriler alışveriş sırasında beğendiği ürünü ...
20.01.2021 - 17:30

E-Ticaret Site Güvenirliği

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte internet üzerinden alışveriş yapmak, bir şeyler alıp satmak yani geniş anlamı ile ticaret yapmak oldukça yaygın bir hale gelmiştir. Artık firmalar ve küçük işletmelerin ...
20.12.2020 - 17:30

E-Ticarette Canlı Desteğin Önemi

Gelişen teknoloji ile birlikte internet artık hayatımızın her alanında bize istediğimize erişme noktasında büyük kolaylıklar sunuyor. İnternetin bize sunduğu bu kolaylıkların başında ilk sırada alışveriş siteleri yer ...
20.11.2020 - 17:30

E-Ticarette Müşteri Yorumlarının Önemi

E-Ticaret hızla yayılmakta olan alışverişi daha kolay hale getirmekte olan bir sektördür. Alışveriş için veya gezinti yapmak için siteye girenler yorum kısımlarına ne düşündüklerini...
20.10.2020 - 17:30

E-Ticarette Ziyaretçileri Üyeye Çevirme

Ticaret hayatını başarılı ve kazanç dolu bir şekilde yürütmenin oldukça zor olduğu günümüzde teknolojinin avantajlarından yararlanarak müşteri portföyünü arttırmanın yolları bulunuyor. Zaten teknolojiye...
20.09.2020 - 17:30

E-Ticarette Pazarlama Taktikleri

E-ticaret pazarlama stratejiniz söz konusu olduğunda, markanız için yalnızca bir kaç e-posta ve ağızdan ağızdan yapılan reklamdan daha fazlası gerektiğini biliyorsunuzdur.
20.08.2020 - 17:30

E-Ticarette Adwords Neden Önemli

Google firması tarafından sağlanan bir reklam hizmetidir. Çevrimiçi reklamcılık olarak adlandırılır. İstediğiniz kelime ve kelime gruplarını seçer reklam oluşturur. Böylelikle siteniz arama neticesin de bu hizmet yardımıyla...
20.07.2020 - 17:30

E-Ticarette Social Media Monitoring

Günümüzdeki çoğu e-ticaret platformu, mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşim kurmak için sosyal medya kullanıyor. Bu ağlar, işletmelere tüketiciyle gerçek zamanlı iletişim kurma imkanı veriyor.
20.06.2020 - 17:30

E-Ticarette Sepet Ortalaması Nasıl Arttırılır?

Pazarlama çalışmalarınız da devamlı müşterilerinize özel kampanyalar yapın. Size asıl parayı kazandıran müşterilerdir. Bu müşterilere e-posta yoluyla ulaşıp özel çalışmalar yapabilirsiniz. Devamlı müşterilerinize değişik fırsatlar, kampanyalar veya açılış sayfası hazırlayarak ulaşabilirsiniz.
20.05.2020 - 17:30

E-Ticarette Dönemsel Kampanyaların Önemi?

Arama, e-ticaret işletmeleri için önemli bir gelir kaynağı olarak sürekli büyüyor. Ancak, özellikle işinizde binlerce işletme, hızlı değişen hisse senedi ve sürekli değişen fiyat ve promosyonlar varsa, yönetmek zor bir alan olabilir.
20.04.2020 - 17:30

E-Ticarette SEO Önerileri

E-Ticaret siteniz bulunuyorsa ve başarılı olmak istiyorsanız arama motoru optimizasyonu işlemlerine mutlaka önem vermeniz gerekiyor. SEO işlemleri sizi arama sonuçlarında daha üst sıralarda sunmasına yardımcı olacaktır
20.03.2019 - 19:30

E-Ticarette Tasarım Neden Önemlidir?

Web tasarımı, web siteleri söz konusu olduğunda önemli bir faktördür ve e-ticaret web siteleri için daha da önemlidir. Başarılı bir e-ticaret web tasarımı, müşterilere daha iyi bir deneyim sunmanıza ve potansiyel olarak daha fazla satış yapmanıza yardımcı olabilir.
20.03.2020 - 17:30

E-Ticaret Sitesi Kurmak

İnternet teknolojileri sayesinde işiniz için coğrafi sınırlara bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi gerek ülke geneline, gerekse de tüm dünyaya ulaştırmak artık çok daha kolay.
04.03.2019 - 18:30

E-Ticaret Portalımı Nasıl Yapılandırmalıyım?

Bu yazımızda e-ticaret portalınızı yayına aldıktan sonra izlemeniz gereken yollardan bahsedeceğiniz. Bu işlemler sayesinde zaman ve emek kaybetmeden en doğru ve hızlı şekilde portalınızı yapılandırabileceksiniz.
20.02.2019 - 18:30

Proticaret Ücretsiz E Ticaret Yazılımı

Proticaret, ücretsiz e ticaret sistemi sunan Asp.NET tabanlı bir yazılımdır. İlk olarak 2003 yılında tamamlandı. Yazılım dünyasındaki gelişmeleri takip eden yıllar boyunca alt yapımızda sayısız değişiklik ve güncelleme gerçekleştirerek bugünlere geldik. Amacımız ise bu hizmeti kullanıcılarımızın başarısı ile taçlandırmaktır.
15.01.2019 16:30