E-Ticaret Pazaryeri Entegrasyonları, XML Entegrasyonları

Proticaret alt yapısında pazaryerlerindeki mağazanız, bayileriniz, ERp yazılımlarınız ile kolayca XML entegrasyonunuzu gerçekleştirin.

17.07.2022 11:45 Proticaret
Pazaryeri xml entegrasyonları

E-Ticaret Pazaryeri nedir, e-ticaret pazaryeri entegrasyonu nasıl çalışır?

Entegrasyon, uyum ve bütünleşme anlamında teknik bir kelime ve kavramdır. Konumuz açısından E-Ticarette entegrasyon e-ticaretin eko sistemindeki ilgili paydaşlarla (Pazaryerleri, kargolar, tedarikçiler vd.) uyum içinde, bütünleşik, hızlı, güvenilir bir şekilde çalışmayı tanımlayan bir kavramdır. Yazılım teknolojisinin getirdiği avantajlarla artık güvenli bir şekilde senkronize çalışma imkanı elde edilmiştir. E-ticaret site yöneticisi entegrasyon ile stoktan, tedarikçiye, teslimattan sanal santrale kadar tek bir panelden yönetebilmektedir.

Ticaretin tarihten günümüze geldiği noktada pazaryerleri her zaman var olmuştur. Hatırlanacağı gibi hanlar, çarşılar vardı, isim ve şekil değiştirdiler ancak hep var oldular. Örneğin Mısır Çarşısı hala konvansiyonel ticarette İstanbul’da önemli bir yeri vardır. İnternetin gelişmesi sayesinde günümüzde ticaretin en önemli ayaklarından birisi olan e-ticarette de pazaryerleri oluşmuştur.

e-ticarette pazaryerleri, internet sitelerinde pazaryeri sitesinin bünyesinde sanal mağaza açarak ürün ve hizmetlerini sunmasıdır. Pazaryerlerinde sanal mağaza açan firmalar isterlerse kendi sitelerini entegre ederek isterlerse sadece sanal mağaza açmaksuretiyle satış yapabilirler. Entegrasyonlar sayesinde siteleri ayrı ayrı yönetmek yerine tek bir panelden tüm iş süreçleri yönetilebilmektedir.

E-ticaret pazaryeri, internet ortamında müşteriler ile satıcıların buluşturulması üçüncü şahıslar tarafından sanal mağazalar açılması, e-ticaret satıcılarının pazarladıkları ürün ve hizmetlerin müşteriler tarafından satın alma sürecinin gerçekleştiği platformdur.

Ülkemizde bu anlamda çokça tanınan, binlerce firma, yüzbinlerce müşteriyi on-line ortamda buluşturan yerli ve uluslar arası e-pazaryerleri olarak, Amazon , Trendyol, N11, Hepsiburada, Çiçeksepeti, Aliexpress sayılabilir.

e-pazaryerinde sanal mağaza açmış olmak tek başına yeterli değildir. Sanal mağaza sahibinin sitesini yönetmesi gerekir. Hatta satış durumuna göre sitesini bir çok sistemle bağlaması, uyumlulaştırması yani entegre etmesi gerekir. Nasıl ki e-Ticarette pazaryeri seçiminde, komisyon oranları, kargo fiyatları, satıcı destek hatları, aktif müşteri sayısı, temin süreci, satış potansiyeli gibi ana unsurlara bakılıyorsa bir de bu sitelerin size tek başına sanal mağaza satışı vermesi veya sizin e-ticaret sitenizle entegrasyonunda sorunu olmaması gerekir. Yukarıda adlarını saydığımız siteler entegrasyon sorunu olmayan pazaryeri siteleridir. Bu noktada siz kendi e-ticaret sitenizi onlarla entegre etmek durumundasınız. Bunun için entegrasyonların ne olduğu ve nasıl yapıldığı hakkında bazı noktalarda genel bazı noktalarda da detaylı bilgilerinizin olması gereği vardır.

E-Ticaret Pazaryeri Entegrasyonu nedir nasıl yapılır?

Pazaryeri entegrasyonları en temelde sipariş süreçlerini pazaryeri yazılımı ve/veya kendi yazılımı üzerinden kolayca yönetmesi üzerine kuruludur. Bu sebepten dolayı yapılan entegrasyonlar çift yönlü bir sistem üzerine kurulur. Bu sayede siparişlerle ilgili olan tüm süreçler pazaryeri ile satıcı arasında gerekli olan elektronik data transferini sağlar (EDI). E-ticarette işletmeler entegrasyonu tamamladıkları süreçler için çift yönlü veri akışının olmasını kast ederler.

Çift Yönlü Pazaryeri Entegrasyonu satıcıların iş ve işlem süreçlerinde elle, tek tek işlem yapması yerine bir çok iş ve işlemi otomatik süreçlere bağlaması anlamına gelir.

  Çift Yönlü Entegrasyonun öneminin temelinde satıcı firmaların;
 • ✓ Ürün ve ürün gruplarına ait kategori eşleşmesini sağlaması,
 • ✓ Ürün aktarım süreçlerinin tamamlanması,
 • ✓ İptal ve iade yönetimi sayesinde müşteri ve pazaryeri ile ilişkilerin otomatik sağlanması,
 • ✓ Kolay sipariş yönetimi ,
 • ✓ Kargo ve nakliye yönetimi ,
 • ✓ Fatura yönetimi ,

Daha pek çok süreçlerin sistemler arası uyumluluk, eş güdümünde yönetim kolaylığı sağlamaktadır. Bütün bunların yanı sıra pazaryerlerinde yüzlerce binlerce mağaza içerisinde üst sıralara çıkmak, ürün gösterim ve pazarlamada anlamlı olan mağaza puanının artmasına yardımcı olur. Çünkü müşteriler mağaza puanı düşük olan işletmeleri güvensiz olarak algıladıkları için mağaza puanının yüksek olması pazaryeri satıcıları için pazaryeri entegrasyonları sayesinde daha da yukarılara kolay çıkarma imkanına kavuşur.

E-Ticarette Entegrasyonlar niçin yapılır?

Kategori yönetim Entegrasyonlarında

e-ticaret pazaryerleri elektronik ortamda satılan malları belirli kategorilere ayırmışlardır. Bu kategoriler hem uzun yılların deneyimi hem de tüketici alışkanlıkları ve deneyimleri sonucu oluşmuştur. Bu kategoriler e-ticaret pazaryerlerine entegre olunduğunda entegre olan firmaların ürünleri de ilgili kategorilere ayrılmış olur. Bu sayede e-pazaryerlerinde birbiri ile ilişkili satılan ürünler de kataloglanmış olur.

Sipariş Yönetimi Entegrasyonlarında

ister pazaryeri sitelerinde isterse kendi e-ticaret sitelerinde satış yapılıyor olsun sipariş yönetimi e-ticaretin en önemli işlemi siparişlerin düzenli yönetilmesidir. Pazaryerlerinde siparişlerini düzenli yönetememesi belirli cezaları yemesini engelleyecektir. Ancak asıl önemli olan müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutabilmesidir. Bu durum aynı zamanda e-pazaryerlerinde mağaza puanınızın yukarılara çıkması anlamına gelecektir. Bu durum müşterilerde güven duygusunu artıracaktır.

e-pazaryerleri avantajlarından yararlanmak isteyen satıcılar pazaryeri firmaları ile entegre olurlar. İyi bir entegrasyon ile tüm pazaryerlerinin sipariş süreleri takip edilebilir. İyi bir sipariş yönetimi aynı zamanda teslimat süreçlerinin iyileştirilmiş olması anlamına da geleceği için çok yönlü fayda sağlayacaktır.

Ürün yükleme ve stok yönetimi Entegrasyonlarında

E-Ticarette ve e-pazaryerlerinde satış yapmak isteyenlerin sitelerine veya sanal mağazalarına ürünlerini koymaları gerekmektedir. E-pazaryeri entegrasyonları ve özellikle de çift yönlü entegrasyonlarda ürün ve stok aktarımı elle tek tek yapmak yerine otomatik olarak gerçekleşir. Aynı zamanda bu durum kategori yönetimini de getirdiği için sanal mağaza veya e-ticaret sitenizde ürün yüklemenizi ve stoklarınızı kolayca yönetmenizi sağlayacaktır.

İade ve iptal yönetimi entegrasyonunda

Ticaretin tabii bir parçası olan iade ve sipariş iptalleri, e-ticarette daha fazla yaşanmaktadır. Bu süreç içerisinde hem müşteri hem de ürünlerin kontrolü çok kritik bir önem arz etmektedir. E-ticarette iade ve iptal süreçleri sipariş işlemleri sürecinin bir parçası olarak görülmeli ve entegrasyonlarda ve özellikle de çift yönlü entegrasyonlarda tek bir panel üzerinden yönetilebilmelidir.

İade ve iptal işlemlerinin düzenli yönetilememesi satıcı firmaların pek çok kayıplar yaşamasına neden olabilir. Bu durum en başta ürün zayiatı, müşteri kaybı , e-pazaryerlerinde puan kaybı gibi sonuçlar doğuracağı için e-ticaret entegrasyonlarının yapılması için başlı başına bir sebep olarak görülebilir.

Fiyat güncelleme entegrasyonlarında

Satıcı firmaların ve e-ticarette pazaryerlerinin fiyat planlamaları çok çeşitli değişkenler dikkate alınarak yapıldığı bilinmektedir. Ticarette asıl olan bir malın veya hizmetin en ucuz, en kaliteli, en hızlı ve karlı bir şekilde sunulmasıdır. Günümüz e-ticaret sisteminde binlerce firma arasından sıyrılmak, ürünlerini sergileyebilmek yeni bazı yaklaşımların getirilmesini zorunlu kılmıştır. Örneğin internette sunduğunuz bir ürünün fiyat artışlarını takip etmek, komisyon oranları, paketleme, kargo vb. giderleri minimize ederek avantajlı konuma geçmek gibi gerçekliklerden dolayı e-ticaret pazaryerleri ile fiyat yönetimi için entegre olmak büyük avantajlar getirecektir.

E-Fatura, E-İrsaliye, E-arşive oluşturmada

e-ticarette satılan her bir ürün için fatura kesilmesi zorunludur. Satış adedinize göre elle dahi fatura kesebilirsiniz. Ancak mağazanızın satış hacmi, günlük kesilen fatura miktarları, müşterinin elle kesilen faturaya olan algısı nedeniyle artık e-fatura kesmeye başlamışlardır.

e-fatura sayesinde hem pazaryeri komisyonları, hem de elle kesilen faturadaki bazı istenmeyen hesap hatalarından kurtulmuş olursunuz.

e-Fatura ve E-Arşiv konusunda detaylı bilgi için E-Ticaret Firmaları E-Fatura ve E-Arşiv adlı makalemize bakabilirsiniz.

Kargo süreç yönetimi ve takip işleminde

E-Ticarette satıcılar, satış sonrası ürünlerin müşterilerin eline sağlam, sağlıklı ve sorunsuz ulaşmasını temin etmek durumundadırlar . Müşterilerine mallarını doğrudan teslim etmediği sürece kargo yöntemini kullanmak durumundadır. İster uluslararası pazaryerleri isterse Türkiye’deki pazaryerleri üzerinden satış yapılmış olsun kargo süreçleri aynı minvalde işlemektedir.

Kargo süreçlerinin e-ticaret programları ile entegre yönetilmesi hem satıcı tarafının hem de alıcı tarafının memnuniyeti en temelde ürünün eline ulaşma süreci üzerinden değerlendirilir.

E-Ticaret sürecinde entegrasyonu sağlanmış kargo süreçleri satıcı puanını olumlu etler. Müşterinin parasını ödediği ürünün nerede olduğunu merak etmesine gerek yoktur.

Diğer Entegrasyonlar

Sadece teknolojinin geldiği noktada her bir iş ve hizmet noktası için üretilmiş uzman programların birbirleri ile entegre çalışması artık tabii bir süreç haline gelmiştir.

  E-Ticaret sitelerinin entegre olmasında fayda olan diğer ana koruları da şu şekilde sıralayabiliriz.

 • ✓ Muhasebe entegrasyonu
 • ✓ Fatura ve E-Fatura entegrasyonu
 • ✓ E-ticaret altyapı entegrasyonu
 • ✓ CRM entegrasyonu,
 • ✓ Sanal santral entegrasyonu,
 • ✓ E-ticaret tedarikçi entegrasyonu gibi ana başlıkların entegrasyonlarının sağlanması daha sağlıklı ve daha güçlü e-ticaret avantajı getirecektir. Peki nasıl?
 • Bu entegrasyonlar günümüz teknolojisinde XML ile sağlanmaktadır.

XML Entegrasyonu Nedir?

XML Entegrasyonu yazılım vasıtası ile kurgulanmış bir entegrasyondur. XML (Extensible Markup Language ya da Türkçesiyle Genişletilebilir İşaretleme Dili) bilindik ifade ile excel mantığı ile çalışan bir ara yapıdır. Bu yapıda hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan bir işaretleme dilidir. Bu dil aslında tanımlı bir standarttır. Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmaya yarayan bir ara format görevi de görür.

E-Ticarette XML entegrasyonu iki site arasında güncel verilerin tanımlı aralıklarla aktarımı esasına dayanmaktadır. XML yazılım dili, yapısı, yazılımların görevi ne olursa olsun bir standart üzerinden data aktarımı yapılıyor olması e-ticaret iş ve işlemlerinde birbirine uyumlu yapıların oluşmasını sağlamaktadır.

e-pazaryerleri (N11, Hepsiburada, Amazon, Trendyol , ePTTAVM vb.) kendi sitelerine tedarikçi, hizmet sağlayıcı, satıcı vb. bir şekilde entegre olacaklar için XML yapısını bilgilerini vermekte bu bilgilerle entegrasyonlar yapılmaktadır.

  XML entegrasyonunda temel üç yapının bir arada olması gerekir.

  a- XML hizmeti sunan kurum (tedarikçi, satıcı, pazaryeri vb.) b- E-Ticaret sitesi ve kullanılacak yazılım altyapısı c- E-ticaret sitesine entegrasyon yapılacak temel modül.

XML entegrasyonu ile iki site arasında paylaşılan veri setlerinde içerisinde çoğunlukla; Tedarikçi ürün bilgileri, Stok ve stok değişim durumları, Sipariş süreçleri, Üye bilgileri gibi bilgiler ilk akla gelen entegrasyonların başında gelmektedir.

  E-Ticarette XML Entegrasyon Avantajları
 • ✓ E-Ticarette tedarikçilerin temin ettikleri ürün ve hizmetlerini tek bir adımla aktarmayı sağlar
 • ✓ Gerçek zamanlı müşteri ve tedarikçi etkileşimini sağlar
 • ✓ Entegrasyonlar sayesinde verilerin güncellenmesi kolaydır.
 • ✓ Başka bir sitedeki ürün veya hizmetlerin fiyatları tanımlanabilir.
 • ✓ Başka bir sitedeki ürün ve hizmetleri kendi siteniz üzerinden satışı ve alışı sağlanabilir.
 • ✓ Ürünleri tek tek kaydetmeye gerek yoktur.
 • ✓ Ürün ve hizmetler için müşteri trafiği yönetilebilir.

Proticaret Hazır Entegrasyonlar

E-Ticaret yazılımı altyapı sağlayıcıları genellikle entegrasyonlarını hazırlarlar. Diğer ifade ile hazır entegrasyonlar hizmeti sunarlar. Bu noktada entegrasyonunun ne ile ve niçin yapılacağının tanımlanması entegrasyonların sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Firmamızın entegrasyonlar listesinde şu firmalarla entegrasyonlarımız mevcuttur.

 • ✓ N11
 • ✓ HEPSİBURADA
 • ✓ AMAZON
 • ✓ TRENDYOL
 • ✓ Epttavm
 • ✓ Çiçeksepeti
 • Bu entegrasyonların dışında entegrasyonlar ve entegrasyon süreçleri hakkında daha detaylı bilgi için www.proticaret.org ve whatsapp hattı tel:+908504305050 üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

POPÜLER YAZILAR

E-Ticaret Tedarik Zinciri Yönetimi

E-Ticaret tedarik zinciri yönetiminin önemidir? Tedarik zincirini doğru yönetmek için nelere dikkat edilmelidir?
09.02.2023 10:30

E-Ticaret Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçi Yönetimi nedir? Tedarikçi Yönetiminin önemi nedir? E-Ticarette ürün tedariği yönetmek için nelere dikkat edilmelidir? Makalemizi inceleyebilirisniz.
06.02.2023 10:30

E-Ticaret Siteleri Fiyatları Nasıl Belirlenir?

E-ticaret siteleri fiyatları, domain, hosting yıllık kiralama bedelleri, iş modeline uygunluk, e-ticaret paket özellikleri ve daha bir çok farklı bileşene göre belirlenir.
26.01.2023 10:30

E-Ticarette Ödeme Sistemleri Tercihi Nasıl Yapılır?

E-ticarette ödeme sistemleri nasıl tercih edilir? Hangi ödeme yöntemi niçin tercih edilmelidir? Alternatif ödeme sistemleri nelerdir?
15.01.2023 10:30

Marka ismi oluşturma ve markalaşma süreci

Marka ismi oluşturma, markalaşma sürecinin yönetimi, marka ismi oluştururken dikkat edilmesi gerekenler...
09.01.2023 10:30

İş fikirleri bulmak

E-ticarette iş fikirleri ve para kazandıracak işler nasıl bulunur? Küçük işletmeler için iş fikirleri nasıl geliştirilir? Proticaret iş fikrime nasıl destek olur?
03.01.2023 10:30

SEO nedir? Nasıl yapılır?

SEO nedir? Nasıl yapılır? E-ticarette SEO uygulamaları nasıl olmalıdır? Proticaret hazır e-ticaret paketlerinde SEO uygulamaları nasıl yapılır?
30.12.2022 17:30

E-ticaret yeni başlayanlar için yol Haritası

E-ticarete başlamak isteyenler için yol haritası nelerdir? Neden e-ticaret yapmalıyım?
25.12.2022 17:30

B2C e-ticaret nedir?

B2C E-ticaret nedir? Üretici yada tedarikçi firmanın doğrudan tüketiciye satış yapmasıdır. B2C e-ticaretin Avantajları Nelerdir, B2C özellikleri ve B2C ile B2B farkları ve daha fazlası ..
15.12.2022 17:30

E-Ticaret Sitesi

E-ticaret sitesi ve e-ticaret siteleri teknik özellikleri neler olmalıdır? Ücretsiz e-ticaret sitesi kurmak, e-ticaret sitesi fiyatları ve avantajlı Proticaret e-ticaret paketlerinden yararlanın..
07.12.2022 17:30

E-Ticaret paketleri ve paket fiyatları

E-ticaret paketleri seçim kriterleri nelerdir? E-ticaret paketleri teknik özellikleri neler olmalıdır? Ücretsiz E-ticaret sitesi kurmak ve Proticaret ile E-ticaretin avantajlarını görmek için tıklayın.
01.12.2022 17:30

C2C E-Ticaret Nedir? C2C Paket Fiyatlar ve Özellikleri Nelerdir?

E-Ticareti sermayesiz yapmak istiyorsunuz ancak sermayesiz e-ticarete nasıl başlanır diye düşünüyorsanız Proticaret e-ticaret paketleri ile sermayesiz e-ticarete iyi bir başlangıç yapın.
125.11.2022 17:30

Sermayesiz e-ticaret nedir? Nasıl yapilir?

E-ticareti sermayesiz yapmak istiyorsunuz ancak sermayesiz e-ticarete nasıl başlanır diye düşünüyorsanız proticaret e-ticaret paketleri ile sermayesiz e-ticarete iyi bir başlangıç yapın
17.11.2022 18:30

E-Ticaret sitesi fiyatları ve e-ticaret paketleri seçme kriteleri

E-ticaret sitesi fiyatları , e-Ticaret Paketleri ve hazır e-ticaret sitesi yazılımı için ihtiyacınıza ve bütçenize uygun özellikleri proticarette bulabilirsiniz. E-ticaret sitesi fiyatlarının e-ticaretinize ve bütçenize uygunluğu için iş modülleri ve fiyatları karşılaştırın.
15.11.2022 11:30

E-ihracat nedir? E-ihracat nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmelidir?

E-ihracat nedir? ifadesi tam olarak internet üzerinden yurt dışına yapılan satışlara verilen bir e-ticaret terimi olarak ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifade ile e-ticaretin dünya ticaret ağına kattığı yeni hizmetlerden birisi de e-ihracattır.
10.11.2022 11:30

internetten satış yapmak nedir? Nelere Dikkate edilmelidir?

İnternetten satış, online satış, dijital satış, e-satış ya da e-ticaret, müşteri ve satıcıyı online ortamda bir araya getiren sistemlerin farklı söylemleridir. Temel de satış faaliyetinin yüz yüze satış yerine internet ortamına taşınmış halidir.
02.11.2022 11:30

E-fatura ve E-arşiv nedir? E-ticarette nasıl kullanılır?

E-fatura ve e-arşiv, geleneksel olarak kağıt üzerinde ıslak imzalı ve kaşeli kesilen faturaların artık dijital ortamda aynı güvenlik ve yasal çerçevede uygulamaya konulmuş hali olduğunu herkes tarafından bilinmektedir.
27.10.2022 12:30

B2B -ticaret nedir? Nasıl yapılır?

Bu makalemizde B2B E-Ticaret nedir? B2B E-ticaret Nasıl yapılır? B2B E-Ticaret yazılım Fiyatları ve özellikleri nelerdir? Proticaret B2B E-Ticaret yazılım paketi avantajları nelerdir? Sorularının cevablarını bulacaksınız. Keyifli okumalar..
22.10.2022 12:30

E-Ticaret nedir? Nasıl yapılır? E-ticarete avantajlı başlangıç

E-Ticaret, internet üzerinden online ödeme sistemleri kullanılarak mal veya hizmet alışverişi yapmaktır. E-Ticaretin ilk çıktığı 90’lı yıllardan itibaren genişleyen hacmi, iş modelleri halihazırda ticaret yapanlar veya ticarete atılmak isteyenlerin her geçen gün ilgi odağı olmakla kalmayıp aynı zamanda bir nevi mecburiyeti haline gelmeye devam etmektedir.
20.10.2022 12:30

Canva nedir ve nasıl kullanılır?

Canva internet üzerinden çalışan her türlü tasarımın yapılabileceği bir tasarım programıdır. Ücretsiz bir platform olması, içerisinde yüzlerce tasarım kalıpları bulunması, web sayfaları, e-ticaret paketi sayfa ve sliderleri için kullanılabilecek garfik, info grafikler için kolay kullanılabilir platformdur.
10.10.2022 12:30

E-ticarette ürün degişimi ve iade sürecleri nelerdir?

E-Ticarette ürün iadesi nedir? Yasal haklar nelerdir? E-Ticaret ürünü iade süresi kaç gündür? E-Ticarette Ürün Değişimi ve İade Süreçleri nasıl yönetilmelidir? İade edilmeyen/edilemeyen ürünler nelerdir?
02.10.2022 12:30

E-ticarette kargo yonetimi nedir? Nasıl olmalıdır?

Kargo Nedir? E-Ticarette Kargonun Önemi, Kargo Süreçleri Nasıl Yürütülür? Kargo Paketlerinin önemi nedir, nasıl olmalıdır? E-Ticaret kargo anlaşmalarında nelere dikkat edilmelidir? kargo süreçlerinin stratejik noktaları nelerdir?
25.09.2022 12:30

E-Ticarete sıfırdan başlamak ve e-ticaret yapmak için başlangıç rehberi

E-ticarete sıfırdan nasıl başlanır? E-ticaret için şirket kurmak zorunlu mu? hangi şirket türünde e-ticaret yapmak daha avantajlı? E-ticaret için nasıl bir iş modeli seçmeliyim?
16.09.2022 12:30

E-ticaret ile hobiler kazanca nasıl dönüştürülür?

Hobilerin e-Ticaret yolu ek kazan yolu olması için şirket kurmak gerekli midir sorusunun cevabını bu yazımızda bulacaksınız.
07.09.2022 12:30

E-Ticaret Yapmak İçin Şirket Kurma, e-Ticaret Şirketi Kurmak İçin Gerekenler

E-ticaret için şirket kurma maliyetleri, kurulacak olan şirket tiplerine göre değişmektedir. E-ticaret yapmak için şirket kurmak gerekli mi sorusunun cevabını bu yazımızda bulacaksınız.
30.08.2022 12:30

E-Ticarette Güvenli Alışveriş Yapmanın Püf Noktaları Nelerdir?

İnternette Güvenli Alışveriş nasıl olur? Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar nelerdir? Sanal kart güvenliği artı güvenlik midir?
25.08.2022 12:30

E-Ticaret Ödeme Sistemleri Nelerdir? Nelere Dikkat Edilmelidir?

E-Ticaret sitelerinde ödeme sistemi alt yapısının kurulması E-Ticaret sitesinin hayata geçirilmesinin belki de en önemli aşamasıdır. E-Ticaret olsun, konvansiyonel ticaret olsun nihai hedef satıştır. Parasını alasınız ki ürünü veresiniz.
15.08.2022 12:30

Hazır e-Ticaret Sitesi Nedir? Hazır e-Ticaret Paketleri Nelerdir?

Hazır E-Ticaret sitesi internet üzerinden satış yapmak için hazırlanmış uzman yazılım ve web sitesidir. E-Ticaret sitesinin hazır olması demek sadece tek başına bir web sayfası demek değildir. Aynı zamanda içinde büyük modüler bir sistemi barındırır.
08.08.2022 12:30

E-Ticaret Danışmanı Ne İş Yapar, Hizmetleri Nelerdir?

E-Ticaret Danışmanlığı alarak tüm e-ticaret süreçlerinizi başarılı bir şekilde yönetebilirsiniz. E-Ticaret danışmanı, e-ticaret projenizin başarılı olabilmesi için gerekli e-ticaret sitesi kurulum ve entegrasyon süreçlerinde size danışmanlık verir.
06.08.2022 12:30

Pazaryerlerinde Satış Online Satış Rehberi

Pazar yerleri satıcıların ve alıcıların sayısının sınırsız olduğu yerlerdir. Ticaret dünyasında satıcı ile alıcıyı bir araya getirmek tarihi bir gelenektir. Ancak e-ticarette satıcı ve alıcıyı (B2C) bir araya getirmek yeni bir gelenektir. E-Ticaret yapmak isteyenleri E-Ticaret Sitesi Kurma şartından kurtarıp satıcıların her halükarda alıcılara ulaştığı platformlardır. .
04.08.2022 12:00

İnternetten Satış Online Satış Rehberi

İnternetten satış yapmak isteyen satıcıların internetin sunduğu avantajlardan yararlanabilmesi için birbirlerini etkileyen süreçleri çok iyi takip edip kendilerini sürekli geliştirmesi gerekmektedir. Çünkü internetin sunduğu avantajlar her geçen gün artarken aynı zamanda rakip meslektaşları tarafından dan da bu avantajların kullanıldığının unutulmaması gerekir. Bu makalemizde internetten satış rehberi diğer adı ile online satış rehberi konusunu ele alacağız. .
02.08.2022 12:00

Amazon'da Satış Nasıl Yapılır?

Bu makalemizde Amazon gibi e-ticarette dünya devi olan bir e-pazaryeri platformunda yerinizi alabilmek için neler yapmanız gerektiği ve nelere dikkat etmeniz gerektiği üzerinde duracağız.
30.07.2022 12:00

Aliexpress'de Satış Nasıl Yapılır?

Aliexpress Çin’den dünyaya yayılan e-pazaryeridir. Aliexpress ve Alibaba gibi global çapta hizmet veren platform ülkeler çapında yerel B2C e-pazaryerleri satın alarak açmaktadır.
28.07.2022 12:00

eBAY'de Satış Nasıl Yapılır?

eBAY açık artırma şirketi olarak 1995 yılında Pierre Omidyar tarafından kuruldu. Kısa sürede dünyanın her yerinde alış veriş yapabilme imkanı sunduğu için global bir pazaryeri halini aldı.
26.07.2022 12:00

N11'de Mağaza Nasıl Açılır

N11 Mağaza Türkiye’de ilk anda alışılmadık ismi ile B2C iş modeli ile 2013 yılında Doğuş Grubu ve Güney Koreli ortağı SK Group’un ortaklığı ile açıldı. Kısa zamanda adından söz ettiren N11 bünyesine kattığı binlerce N11 online dükkanı ile milyonlarca müşteriye ulaşmıştır.
24.07.2022 12:00

Hepsiburada'da Mağaza Nasıl Açılır?

Hepsiburada 1998 yılından B2B ve B2C iş modeli ile hayata geçmiştir. Hepsiburada Mağaza açma, Hepsiburada; standart, Kadın Girişimci ve Hepsi Türkiye’den mağazaları açma, Hepsiburada’da mağaza açma avantajları, internetten online satışta Hepsiburada.com üzerinden yapılacaklar gibi konuları ele alacağız.
22.07.2022 12:00

Trendyol'da Mağaza Nasıl Açılır?

Trendyol’da dükkan açmak teknolojiyle alışveriş yapmayı kolaylaştırmaktır. Pazaryerleri içerisinde 2010 yılında kurulmasına rağmen en büyüğü konumuna gelmiştir. Kendi ifadeleri ile e-ticaret ekosistemine pozitif etki yapan bir ekip olma yolunda adım adım ilerliyor.
20.07.2022 12:00

E-Ticaret Pazaryeri Entegrasyonları ve XML Entegrasyonu

Entegrasyon, uyum ve bütünleşme anlamında teknik bir kelime ve kavramdır. Konumuz açısından E-Ticarette entegrasyon e-ticaretin eko sistemindeki ilgili paydaşlarla (Pazaryerleri, kargolar, tedarikçiler vd.) uyum içinde, bütünleşik, hızlı, güvenilir bir şekilde çalışmayı tanımlayan bir kavramdır.
17.07.2022 11:45

Stoksuz E-Ticaret Dropshipping Nasıl Yapılır?

Drop Shipping veya stoksuz e-ticaret, satıcının elinde stok tutmadan müşteri siparişlerini kabul ettiği bir perakende satış şeklidir.
30.06.2022 17:45

E-Ticarette En Çok Satılan Ürünler

E-Ticarette En Çok Satan Ürünler nelerdir sorusun cevabı ile Ticarette en çok satan ürünler, internette en çok ürün satan sektörler, dünyada en çok satılan ürünler hangileridir sorusu konvansiyonel (fiziki) ticarette de birbirine benzer sonuçlar veren sorulardır.
05.07.2022 22:00

E-Ticaret Yazılım Özellikleri Neler Olmalı?

E-Ticaret yazılımı nedir, en uygun e-ticaret yazılımı nasıl seçilir, profesyonel e-ticaret paketleri, e-ticaret yazılımlarına nelere dikkat etmeliyiz?
26.06.2022 11:15

E-Ticaret Yazılımı ve E-Ticaret Paketleri

e-Ticaret yazılımlarının yazılarında aranması gereken temel özellikler ara yüzden “User İnterface”UI” ziyade e-ticaret paketlerinin öz yetenekleri ve bağlantılı sistemlerle e-ticaret ekosistemlerine uyumluluğu üzerinden değerlendirilmelidir.
11.06.2022 - 13:30

E-Ticaret Nedir? Türleri Nelerdir?

E-ticaret ( e-commerce ) son yıllarda alışveriş yapma, ürün ve hizmetleri sunma konusunda küresel modern ekonominin temel yapısı haline geldi
07.06.2022 16:55

E-Posta Pazarlamasında Dikkat Etmeniz Gerekenler

E-ticaret sitenizde bulunan ürünlerden, kampanyalardan ve cazip fırsatlardan, kısacası sitenizde yer alan son gelişmelerden müşterilerinizi haberdar edebilmenizin en etkili yollarından...
20.04.2021 - 17:30

E-Ticaret Siteleri İçin Seo mu? Adwords mu?

E-ticaret sitenizin gün içerisinde aktif bir şekilde ziyaret edilmesini, ürünlerinizin geniş kitleler tarafından talep görmesini diliyorsanız; sitenizin seo uyumlu olduğundan mutlaka emin olmanız ...
20.03.2021 - 17:30

E-Ticarette Mobil Alışverişin Önemi

Son yıllarda giderek yükselen bir ivme gösteren mobil alışveriş; dünyanın yanı sıra ülkemizde de tüketiciler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Mobil alışveriş ...
20.02.2021 - 17:30

E-Ticaret Sepeti Terk Etme Oranı Nasıl Düşürülür

Sepeti terk etme oranlarını kontrol altında tutmanız siteniz için çok önemlidir. İnternet üzerinden yapılmakta olan alışverişlerin çoğu kısmında müşteriler alışveriş sırasında beğendiği ürünü ...
20.01.2021 - 17:30

E-Ticaret Site Güvenirliği

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte internet üzerinden alışveriş yapmak, bir şeyler alıp satmak yani geniş anlamı ile ticaret yapmak oldukça yaygın bir hale gelmiştir. Artık firmalar ve küçük işletmelerin ...
20.12.2020 - 17:30

E-Ticarette Canlı Desteğin Önemi

Gelişen teknoloji ile birlikte internet artık hayatımızın her alanında bize istediğimize erişme noktasında büyük kolaylıklar sunuyor. İnternetin bize sunduğu bu kolaylıkların başında ilk sırada alışveriş siteleri yer ...
20.11.2020 - 17:30

E-Ticarette Müşteri Yorumlarının Önemi

E-Ticaret hızla yayılmakta olan alışverişi daha kolay hale getirmekte olan bir sektördür. Alışveriş için veya gezinti yapmak için siteye girenler yorum kısımlarına ne düşündüklerini...
20.10.2020 - 17:30

E-Ticarette Ziyaretçileri Üyeye Çevirme

Ticaret hayatını başarılı ve kazanç dolu bir şekilde yürütmenin oldukça zor olduğu günümüzde teknolojinin avantajlarından yararlanarak müşteri portföyünü arttırmanın yolları bulunuyor. Zaten teknolojiye...
20.09.2020 - 17:30

E-Ticarette Pazarlama Taktikleri

E-ticaret pazarlama stratejiniz söz konusu olduğunda, markanız için yalnızca bir kaç e-posta ve ağızdan ağızdan yapılan reklamdan daha fazlası gerektiğini biliyorsunuzdur.
20.08.2020 - 17:30

E-Ticarette Adwords Neden Önemli

Google firması tarafından sağlanan bir reklam hizmetidir. Çevrimiçi reklamcılık olarak adlandırılır. İstediğiniz kelime ve kelime gruplarını seçer reklam oluşturur. Böylelikle siteniz arama neticesin de bu hizmet yardımıyla...
20.07.2020 - 17:30

E-Ticarette Social Media Monitoring

Günümüzdeki çoğu e-ticaret platformu, mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşim kurmak için sosyal medya kullanıyor. Bu ağlar, işletmelere tüketiciyle gerçek zamanlı iletişim kurma imkanı veriyor.
20.06.2020 - 17:30

E-Ticarette Sepet Ortalaması Nasıl Arttırılır?

Pazarlama çalışmalarınız da devamlı müşterilerinize özel kampanyalar yapın. Size asıl parayı kazandıran müşterilerdir. Bu müşterilere e-posta yoluyla ulaşıp özel çalışmalar yapabilirsiniz. Devamlı müşterilerinize değişik fırsatlar, kampanyalar veya açılış sayfası hazırlayarak ulaşabilirsiniz.
20.05.2020 - 17:30

E-Ticarette Dönemsel Kampanyaların Önemi?

Arama, e-ticaret işletmeleri için önemli bir gelir kaynağı olarak sürekli büyüyor. Ancak, özellikle işinizde binlerce işletme, hızlı değişen hisse senedi ve sürekli değişen fiyat ve promosyonlar varsa, yönetmek zor bir alan olabilir.
20.04.2020 - 17:30

E-Ticarette SEO Önerileri

E-Ticaret siteniz bulunuyorsa ve başarılı olmak istiyorsanız arama motoru optimizasyonu işlemlerine mutlaka önem vermeniz gerekiyor. SEO işlemleri sizi arama sonuçlarında daha üst sıralarda sunmasına yardımcı olacaktır
20.03.2019 - 19:30

E-Ticarette Tasarım Neden Önemlidir?

Web tasarımı, web siteleri söz konusu olduğunda önemli bir faktördür ve e-ticaret web siteleri için daha da önemlidir. Başarılı bir e-ticaret web tasarımı, müşterilere daha iyi bir deneyim sunmanıza ve potansiyel olarak daha fazla satış yapmanıza yardımcı olabilir.
20.03.2020 - 17:30

E-Ticaret Sitesi Kurmak

İnternet teknolojileri sayesinde işiniz için coğrafi sınırlara bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi gerek ülke geneline, gerekse de tüm dünyaya ulaştırmak artık çok daha kolay.
04.03.2019 - 18:30

E-Ticaret Portalımı Nasıl Yapılandırmalıyım?

Bu yazımızda e-ticaret portalınızı yayına aldıktan sonra izlemeniz gereken yollardan bahsedeceğiniz. Bu işlemler sayesinde zaman ve emek kaybetmeden en doğru ve hızlı şekilde portalınızı yapılandırabileceksiniz.
20.02.2019 - 18:30

Proticaret Ücretsiz E Ticaret Yazılımı

Proticaret, ücretsiz e ticaret sistemi sunan Asp.NET tabanlı bir yazılımdır. İlk olarak 2003 yılında tamamlandı. Yazılım dünyasındaki gelişmeleri takip eden yıllar boyunca alt yapımızda sayısız değişiklik ve güncelleme gerçekleştirerek bugünlere geldik. Amacımız ise bu hizmeti kullanıcılarımızın başarısı ile taçlandırmaktır.
15.01.2019 16:30