E-Fatura ve E-Arşiv Nedir? E-Ticarette Nasıl Kullanılır?

Klasik ticaretin e-ticarete dönüşümünün e-arşiv portal vasıtası ile uygulamaya koyduğu, e-fatura kesim sistemidir.

27.10.2022 12:30 Proticaret
e-fatura ve e-arşiv nedir

E-fatura ve e-arşiv, geleneksel olarak kağıt üzerinde ıslak imzalı ve kaşeli kesilen faturaların artık dijital ortamda aynı güvenlik ve yasal çerçevede uygulamaya konulmuş hali olduğunu herkes tarafından bilinmektedir. e-arşiv ve e-fatura sürecine geçilmeden önce de bilgisayar üzerinden faturalar hazırlanıp ama kağıda basılıyordu. Bu süreçte kullanılan kağıt, mürekkep, zaman gibi kavramlar ve de devletin kesilen faturalardan anında haberdar olması sürecinin e-arşiv portal tarafından takip edilmesidir. e-arşiv ve e-fatura portalına geçilmeden önce Türk Ticaret Kanununa göre yasal olarak 10 yıl saklanması gereken faturalar kağıt ortamda arşivlenip saklanması gerekiyordu. Bu durum bir arşivleme sistemi oluşturulmasını gerektiriyordu. Arşivleme masrafları ayrıca bir zorunluluk bazı firmalar için ciddi rakamlara ulaşıyordu.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca (GİB) resmi ve tam şekli ile ‘e-Fatura’ ve ‘e-Arşiv’ adı verilen ve birbirini tamamlayan iki uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonra sisteme dahil olan tüm firmalar zaten bilgisayar ortamında ürettikleri faturaları karşı tarafa yine elektronik e-arşiv portalı üzerinden iletilebilmektedir.

E-fatura E-arşiv Nedir, Eticarette Kullanımı

E-fatura, ticaretteki fiziki olarak kesilen faturanın elektronik ortamda kesilmesidir. Yasal olarak aynı işlevsel özelliklere sahiptir. Yani resmi geçerliği vardır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kağıt faturanın yerine konulan faturadır. e-fatura kesildiğinde yasal olarak ve usulen kağıt fatura kesilmesine gerek yoktur. Çünkü e-fatura yine e-fatura kullananan firmalara kesildiği için firmalar kendilerine elektronik sistem üzerinden fatura kesildiğinin bilirler. e-fatura ve e-arşiv faturaların basılmasına gerek olmadığı için firmaların kırtasiye ve bürorkasi işleri oldukça azalmaktadır. e-fatura ve e-arşiv faturaların kesilmesi mekan bağımlılığının ortadan kalkmış olması E-Ticaret firmaları için büyük bir avantajdır. Firma yetkileri alıp sattıkları ürünlerle ilgili faturaları mobil uygulamalardan kesebilmektedirler.

Fatura nedir

E-fatura GİB (Gelir İdaresi Başkanlğı) portalı https://e-arşivportaltest.e-fatura.gov.tr/login.jsp ve özel entegratör firma yazılımları aracılığı ile kesilen faturalardır. Ticarette kullanılan fatura ve irsaliyeli faturanın dijital hali olan e-fatura ve e-arşiv faturalarının mali mühür temin edildikten sonra kesilmiş halidir. Yani e-arşiv fatura ve e-fatura kesmek isteyen firmalar sistem üzerinden GİB’e müracaat ederek mali mühür almaları gerekmektedir. Şirketlerin mali mühür alabilmesi için anonim, limitet ve diğer şirketlerde şirketin vergi numarası üzerinden işlemler yürütülürken şahıs şirketlerinde e-fatura ve e-arşiv faturasına geçmek istenildiğinde şahısların dijital imza aldıktan sonra e-arşiv fatura ve e-faturaya geçebilirler.

E-Ticarette, e-arşiv fatura ve e-fatura kullanımının sebeplerini ve avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

 • ✓ E-Ticaret cirosu belirli bir rakama ulaşmış firmalar e-fatura ve e-arşiv faturaya geçmek durumundalar,
 • ✓ E-Ticarette satış cirosu belirli bir rakama ulaşmamış olsa bile günlük kestiği fatura adedi çok olan firmaların kırtasiye masraflarını kısmak için,
 • ✓ E-Ticaret yapan firmaların E-Ticaretin doğası olarak mekana bağımlığı ortadan kaldırmak için e-arşiv fatura ve e-faturaya geçiş avantajları,
 • ✓ Bir çok firma fiziki fatura kesilmesi yerine daha çevreci davranmak istemektedirler.
 • ✓ E-Ticaret yapan firmalar müşterilerin faturalarını yasal olarak 10 yıl saklamak durumundadırlar. Ancak günlük kesilen çok yüksek adetli faturaları fiziken bir nüshasını saklamak büyük arşiv odalarına, ulaşmak için uzmanlara ve zamana ihtiyaç vardır. Ancak e-arşiv fatura ve e-fatura sayesinde depolama ve erişme maliyetlerinden kurtulurlar.
 • e-arşiv fatura ve e-fatura kullanımının e-mail kullanımı gibi kolay olması yetkili muhasebeciler dışında da kolay kullanım avantajları sağlamaktadır.
 • ✓ e-arşiv fatura ve e-fatura muhasebe sistem ve süreçlerini kolaylaştırmaktadır.
E-Fatura ve E-arşiv Arasındaki Farklar?

E-arşiv ve e-arşiv fatura yada e-fatura arasındaki farklar aslında kullanıcılar tarafından biliniyor olsa bile ilk defa ticarete başlayacaklar, konu ile ilgisi az olanlar ve bazı E-Ticaret müşterileri tarafından bilinmemektedir. Aslında haksız da sayılmazlar. Çünkü teknik olarak fatura kesmenin dijital isimleri birbirlerine yakın olup, günlük söylemlerde birbirinin yerine de kullanıldığı görülmektedir.

E-arşiv fatura ile e-fatura aslında her ikisi de faturadır. Peki arasındaki fark nedir? E-arşiv veya e-arşiv fatura: elektronik fatura sistemine geçmemiş firmalar ve şahsi alışverişlerde kullanılan dijital faturadır. Yani vergi numarası olmayanlara kesilen klasik muhasebe sistemindeki fatura, yazarkasa fişi, alındı makbuzu, müstahsil makbuzu gibi durumlara karşılık gelen faturadır. E-fatura ise: Vergi numarası olup e-fatura sistemine geçmiş vergi veren işletmelere kesilen dijital faturadır.

E-Fatura nasıl kesilir?

E-fatura ve e-arşiv Fatura kesmek aslında günümüzde kullanılan muhasebe sistemlerinde kullanılan fatura kesim sistemi ile aynıdır. Tek farkı e-fatura kesme işlemi yapılacağı zaman karşıdaki firmaların e-fatura sistemine dahil olup olmadığının kontrolü ile alakalıdır. Zaten bütün mükellefler yaptıkları her satış için fatura düzenledikleri için fatura keseceği firmanın GİB sorgulaması yapıldıktan sonra kesilir. Bunun için sistemin zaten entegre edilmiş olması şarttır.

E-Fatura Kimler için Zorunludur

22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tebliğde e-fatura ve e-arşiv faturaya geçiş süreci hızlandırılmaya, limitler düşürülmeye devam etmektedir. Burada E-Ticaret yapan şirketlerin e-fatura geçiş ve e-arşiv faturaya geçiş süreçlerini ele almaya gayret edeceğiz çünkü e-fatura ve e-arşiv fatura süreci devletin mali sistemler üzerinden dönüşümünün çok büyük bir parçası olduğu için makalenin sınırlarını oldukça zorlayacaktır.

 • ✓ e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar sevk edilen malın yanında elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, doğrulanmasına imkan veren bilgileri barındıran özel kodlu belgenin kağıt çıktısını bulundurabileceklerdir.
 • ✓ e-arşiv fatura uygulamasına dahil olanlar irsaliyelerini de başkanlıkça belirlenen seçeneklerde kullanabileceklerdir.

E-Ticaret siteleri için e-Arşiv ve e-Fatura zorunluluğu var mı?

2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL, 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerde e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu bulunuyor. E-Arşiv uygulamasına geçebilmek için e-Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğu bulunuyor. Dolayısı ile 5 Milyon TL’den fazla cirosu olan E-Ticaret sitelerinin her iki uygulamaya birlikte geçmeleri gerekiyor.

E-Arşiv ve e-Fatura uygulamasına geçiş yapan E-Ticaret siteleri böylelikle kendilerinde kalan fatura nüshalarını elektronik olarak saklayabilme imkanına kavuşmuş oluyorlar. Aynı zamanda talep eden müşterilerinin faturalarını da e-posta ile gönderebiliyorlar.

E-Ticarette e-Fatura kesmek zorunlu mudur?

E-Ticarette e-Fatura kesme şartı yoktur. E-Ticaret yapanlar yaptıkları satışlarda faturalarını klasik usulle kesebilirler. Ancak bilindiği ve tahmin edildiği üzere E-Ticaret kapsamında bu işleri yürütmek daha külfetlidir.

Diğer taraftan yıllık cirosu 5 milyon TL’den daha fazla olan E-Ticaret firmalarının e-Fatura kesme işlemi yasal bir zorunluluktur. 5 Milyon TL’nin altında yıllık ciroya sahip olan firmalar ise böyle bir zorunluluk olmasa da kendi tercihleri doğrultusunda e-Faturaya geçiş yapabilirler.

E-Ticaret siteleri veya konvansiyonel mağazaların internet üzerinden satış yapmaları durumunda kestikleri e-fatura veya e-arşiv faturalarında dikkat edilmesi gereken bir diğer durum ise-faturaların üzerinde “Bu satış internet üzerinden yapılmıştır” ibaresinin bulunması gerekmektedir.

İnternetten Satış Yapanlar Nasıl e-Fatura Keser?

E-Ticaret siteleri internet üzerinden yapılan her satış için fatura düzenlemek durumundadır. E-Ticaret firmaları çoğunlukla farklı satış kanalları üzerinden satış yaptıklarından öncelikle e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine geçmek istiyorlarsa tek panel yönetim sistemine geçmeleri tavsiye edilir. Çünkü her bir satışın hangi kanaldan geldiği hangi, siparişinin hazırlanarak faturasının düzenlenip düzenlenmediği konusunu takip etmek belirli bir süre sonra zorlaşabilir.

E-Fatura sayesinde ürünün satışıyla faturanın kesilmesi neredeyse eş zamanlı olarak gerçekleşebilir. Belirli bir seviyede veya proticaret gibi profesyonel E-Ticaret altyapısına sahip E-Ticaret platformlarında entegrasyonlar sayesinde “satış onayından” itibaren e-fatura, e-arşiv fatura işlemleri dahil süreç başlamıştır denilebilir.

E-Ticaret e-Fatura Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

E-Ticaret siteleri mevcut sistemleri ile e-fatura entegrasyon işlemlerini otomotize edebilirler. Bu işlem genel olarak GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından belirlenen belirli yasal şartları sağlayan entegratörler tarafından sağlanır. E-Ticaret altyapısını e-fatura sistemi ele entegre etmek isteyen firmalar XML entegrasyonu ile yaparlar. Aslında yapılan işlem sahip olduğunuz E-Ticaret platformunun ara yüzünde yapılıyor gibi görünse de arka tarafta GİB sisteminde yapılmaktadır.

E-Ticarette Sanal POS ile nasıl kullanılacak?

E-Ticaret siteleri olmak üzere, bayi ağına sahip şirketler tahsilat işlemlerini Sanal POS (vPOS) üzerinden gerçekleştiriyor. E-Arşiv ve e-Fatura’ya geçen, Sanal POS kullanıcısı olan şirketlerin ödeme ve tahsilat sistemleri gerekli entegrasyonun yapılması ile sorunsuz olarak çalışabililer. E-Ticaret firması e-fatura sisteminde ise, müşterisi de e-fatura sisteminde ise işlem faturası GİB üzerinden müşteri firmanın e-posta kutusuna iletilir. Eğer müşteri e-fatura sisteminde değil ise faturasını e-posta olarak almak isteyip istemediği onayı alınır. İsteyenlere e-posta olarak isteyene de kağıt olarak ürün ile birlikte gönderilir.

E-faturanın ve e-arşiv faturanın Avantajları Nelerdir?

E-arşiv e-faturanın avantajları nelerdir denildiğinde çevrecilikten, arşivleme güvenliğine varıncaya kadar bir çok avantajlarından bahsedilebilir. Ancak burada belli başlı avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

 • E-fatura ve e-arşiv fatura işlemlerinin en önemli avantajı hızdır. Elle yazılan veya bilgisayarda yazdırılıp sonra imza kaşe yapılan faturalara göre oldukça hızlıdır. Eski usulde-fatura düzenlediğinizi ve günde yüklü adetlerde-fatura düzenlediğinizi tasavvur edin. Sürekli kaşe imza kaşe imza. Yine aynı sebepten dolayı
 • E-arşiv fatura ve e-fatura düşük maliyetlidir. Kağıt masrafı, mürekkep masrafı, ekipman masrafı günümüz rakamları ile düşünüldüğünde inanılmaz boyutlardadır. Bu masraflara günlük adet olarak yüksek sayıda fatura kesen firmaların Arşiv deposu masraflarını, eleman masraflarını da eklemek gerekir. Başlangıç müracaat masraflarını saymaz isek tek masrafı internet bağlantısıdır.
 • ✓ Ödeme süreçleri ve takiplerinin kolaylaştırılması. Özellikle e-fatura düzenlendiğinde e-fatura muhatabı firmalar anında kendilerine-fatura kesildiğini öğrendikleri için finansal planlama yapabilirler. Zaten E-Ticarette ödeme sistemlerinde kesilen e-fatura veya e-arşiv fatura işlem kolaylığından ibarettir.
 • ✓ Muhasebe işlemlerini kolaylaştırır. e-fatura ve e-arşiv faturalar elektronik ortamda ve entegre sistemlerle düzenlendiği için özellikle hesap hataları, defterlere işleme süreçleri, raporlama süreçleri gibi pek çok konuda kolaylıklar getirmektedir.
 • ✓ E-fatura ve e-arşiv faturaların muhafazasının sağlamlığı sayesinde artık geriye dönük arşivde-fatura arama derdi son bulmuştur. Büyük firmalarda sıklıkla görülen “arşivden fatura çıkarma günleri” sona ermiştir.
 • ✓ E-fatura ve e-arşiv fatura çevre dostudur. Proticaretin de üzerinde titizlikle durduğu çevreye uyumluluk konusunda en iyi örneklerden birisidir e-fatura ve e-arşiv fatura. Kağıt kullanımı için kesilen ağaçlar doğada kalsın.

E-fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-fatura ve e-arşiv faturaya adım adım geçiş süreci

 • E-faturaya geçiş için GİB başvurusu yapılır.
 • ✓ Mali mühür için GİB’e bir ödeme yapılır. Müracaat yapıldıktan sonra mali mühür alınır. Sonrasında GİB e-fatura talebinizi onaylayacaktır.
 • https://portal.e-fatura.gov.tr/e-faturabasvuru / adresindeki e-fatura başvuru formlarını doldurup onaylamaları gerekmektedir.
 • E-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi’ den çıktı alınarak mükellef tarafından imzalanacaktır. İmzalı e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ekinde imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği ile birlikte Kamu Sertifikasyon Merkezi TÜBİTAK Yerleşkesi P.K. 74, Gebze 41470 Kocaeli adresine gönderilecektir.
 • ✓ Ortalama olarak iki üç gün içerisinde mali mührünüz size ulaşır. Mali mühür başlangıç aşamasında kullanılır diğer aşamalarda kullanım gerektirmez.
 • ✓ Mali mührünüz ile e-fatura sistemine giriş yapabilirsiniz. Bu aşamada bir entegratör ile de çalışabilirsiniz. Aracı hizmet sağlayıcı ile çalışıyorsanız hizmet fiyatları konusunda araştırma yapmanız tavsiye edilir.

E-arşiv, e-arşiv Fatura Başvuru

E-arşiv fatura , e-fatura ticaretteki fatura sisteminin dijital söylemi olduğu için süreçleri aynı şekilde işlemektedir. Ancak E-Ticaret firmalarının bazıları müşteri profilleri ve iş modellerine göre öncelik tanımlayarak ya e-arşiv faturaya da doğrudan e-faturaya geçmeyi tercih etmektedirler. Teknik olarak her ikisinde de iş ve işlem süreçleri aynı işlemektedir. https://portal.e-fatura.gov.tr/e-faturabasvuru/ portalından e-faturaya geçiş müracaatı yada https://portal.e-fatura.gov.tr/earsivPortalBasvuru/ portalından efarşiv faturaya müracaat edilebilir.

E-Arşiv, E-Arşiv Fatura Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Gerekli belgeler ise kurumsal kimliği ve yetkiyi belirleyecek belgelerdir. Bunlar aşağıdaki gibidir.

 • ✓ Vergi no
 • ✓ TC. Kimlik no
 • ✓ Yararlanma yöntemi
 • ✓ İş telefonu, adresi
 • ✓ e-posta adresi, yasal merkezi gibi bilgiler doldurulup talepte bulunulur. Bu süreç çoğunlukla muhasebe sisteminin bir parçası olduğu için muhasebeciler ve aracı entegratörler tarafından yürütülmektedir.

E-Fatura Doğrulama Nedir?

https://ebelge.gib.gov.tr/e-arşivsorgula.html adresinden e-arşiv uygulaması kapsamında düzenlenip düzenlenmediğinin sorgulandığı portal ekranıdır. Bu uygulamada e-arşiv uygulamasına kayıtlı mükellefler listesi bulunmaktadır. Yapılması gereken işlem yada doğrulama yapmaya giriş için, faturayı düzenleyen mükellefe ait vergi kimlik nosunu / sahıs firması ise TC kimlik nosunu doğru girmelidir.

E-Fatura Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar Nelerdir?

e-fatura ve e-arşiv Fatura düzenlenirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

Birincisi e-faturanın karşılıklı oluşudur. Yani e-fatura kesilecekse karşıdaki firma da e-faturaya geçmiş olmalıdır. aksi halde e-arşiv fatura kesmek durumundadır.

İkincisi muhafaza ve ibraz yükümlülüğüdür. Ticaret kanunu ve Vergi Usul kanununa göre göre kesilen faturanın tüm şekil şartları (faturanın bütünlüğü, isbat değeri, ibraz edilmesi, yasal saklama süresi ) gibi konuları garanti altına alacak mali mühürünün bulunması gerekmektedir.

Üçüncüsü Arşivleme sürecidir. Nasıl ki fiziki faturalar yasal olarak arşivleniyorsa GİB başkalığı veya yetki verdiği kurumlar bu faturaları yasal olarak saklamak gerekli durumlarda ibraz etmek durumundadır.

Dördüncüsü e-faturanın reddi veya iptali durumu. Bu durum e-faturaya geçişin ilk yıllarında biraz daha sıkıntılı olsa bile şimdi GİB üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Dolayısı ile-fatura redlerinde diğer muhasebe sistemleri ile ilgili işlemlerin de yapılmasına dikkat edilmelidir.

Beşincisi unvan ve nevi değişiklik bildirim süresi olan 15 güne dikkat edilmesi. Mali mühürlerin yenilenmesi.

Altıncısı ise durum kodlarında (ki genellikle hata bildirimlerinde karşımıza çıkar) bu kodlarla karşılaşıldığında ne yapılacağının iyi takip edilip sonuç alınması. Özellikle günlük fatura kesim adedi yüksek olan firmalarda fatura atlama durumu oluşabilir bu hususa dikkat edilmesi tavsiye edilir.

E-Fatura Reddi Nedir?

E-Fatura iptal işlemlerinde 8 günlük sürenin tespiti e-faturanın alıcıya iletilme tarihinden itibaren başlar. İptal işlemi her durumda 8 günlük süre içinde yapılmalıdır. Alıcı veya satıcı tarafından başlatılacak iptal işlemi ve iptal işleminin onaylama/reddetme süreçlerinin detayları aşağıda açıklanmıştır.

https://portal.e-fatura.gov.tr/FaturaIptal e-Fatura için “İptal Talebi” oluşturulur. Aynı şekilde kendisine kesilen e-faturaya itiraz edenler de bu portalı kullanırlar. Bu portaldan kendilerine kesilen e-faturaları kabul ve red yapabilirler.

Unvan Değişikliği Bildirimi

E-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar şirket unvanlarını değiştirmeleri durumunda yasal olarak 15 gün içerisindE-Ticaret Sicil Gazetesi ve yapılan unvan değişikliğini bildirir durum dilekçesi ile GİB’e müracaat ederler. GİB tarafından yeni unvan ve değişiklik onayı gelinceye kadar eski unvanları ile fatura kesmeye devam edebilirler. Yeni unvana ait mali mühür kullanımı için de müracaat edilmesi gerekir. e-fatura ve e-arşiv Fatura kullanıcıları nevi değişikliğikleri (örneğin Ltd. den A.Ş’ye dönüştüklerinde) aynı usulü takip etmek durumundadırlar.

İhracat Yapanların E-Arşiv Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

İhracat yapan firmalarının e-Arşiv kullanımına dair bazı rakamsal kısıtlamalar da bulunur. Yurt dışına yapılan ve toplam tutarı 10 bin TL ve üzeri olan her satış için e-Arşiv fatura düzenlenmesi zorunludur. Üstelik bu zorunluluk, söz konusu firma e-Fatura mükellefi olsun ya da olmasın geçerlidir.

e-fatura için Proticaret Altyapısı entegrasyonu var mı?

E-fatura altyapısı için, E-Ticaret altyapı sağlayıcıları ilgili yazılım firmaları ile işbirliği yaparlar. E-Ticaretin ekosistemi içerisinde e-fatura altyapısını sağlamış olurlar. Proticaret E-Ticaret alt yapısındaki köklü geçmişi ve proaktif kararları sayesinde e-fatura konusunda da kullanıcılarına kolay, esnek çözümler sunar.

e-arşiv için Proticaret Altyapısı entegrasyonu var mı?

E-arşiv konusunda da proticaret alt yapısı E-Ticaret ekosisteminin gerekliliklerine uygun olarak çözümler sunar. Proticaretin altyapısı güçlü entegrasyon yapıları sayesinde e-fatura ve e-arşiv faturasını tek tuşla ister mobil uygulamalar üzerinden isterse uzman uygulamalar üzerinden kesebilirsiniz. Proticaret e-fatura ve e-arşiv faturaların tek tuşla sorunsuz ve yasal zaman içerisinde kesilmesini sağlayarak kağıt yığınları ile uğraşmak yerine işinize odaklanmanız için optimum çözümler sunar.

E-arşiv fatura veya e-fatura, XML yada EDİ (elektronik veri değişimi) formatları olan ve internet üzerinden iletilebilen XML, CSV veya EDİ gibi formatlarda olabilir. Yani e-faturalar web uygulamaları, sanal yazıcılar, sanal ağlar, e-postalar, FTP aracılığı ile iletilebilir, depolanabilirler PDF formatına çevrilebilirler. Bu süreçte aracı firmaların veya E-Ticaret alt yapı sağlayıcı firmaların yapması gereken gerekli entegrosyonları doğru sorunsuz çalışması sağlamaktan ibarettir.

Proticaret E-Ticaretin eko sistemine dahil olan hem ticari işlemler hem E-Ticaretin yasal süreçlerine ait entegrasyonlar konusundaki titizliği ve uygulamaları konusunda https://www.proticaret.org/xml-entegrasyonlari inceleyebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz ayrıca entegrasyonların nasıl uygulandığı, örneği konusunda https://www.proticaret.org/E-Ticaret-pazaryeri-entegrasyonlari-xml-entegrasyonu makalemize bakabilirsiniz.

Her sektör için özel hazırlanmış özgün ve responsive E-Ticaret temalar ile E-Ticaret paketleri, modül ve hizmetlerimiz için bize ulaşabilirsiniz.
0555 961 12 00
0850 430 50 50
info@proticaret.org
yolu ile bilgi alabilirsiniz.

POPÜLER YAZILAR

E-Ticaret Tedarik Zinciri Yönetimi

E-Ticaret tedarik zinciri yönetiminin önemidir? Tedarik zincirini doğru yönetmek için nelere dikkat edilmelidir?
09.02.2023 10:30

E-Ticaret Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçi Yönetimi nedir? Tedarikçi Yönetiminin önemi nedir? E-Ticarette ürün tedariği yönetmek için nelere dikkat edilmelidir? Makalemizi inceleyebilirisniz.
06.02.2023 10:30

E-Ticaret Siteleri Fiyatları Nasıl Belirlenir?

E-ticaret siteleri fiyatları, domain, hosting yıllık kiralama bedelleri, iş modeline uygunluk, e-ticaret paket özellikleri ve daha bir çok farklı bileşene göre belirlenir.
26.01.2023 10:30

E-Ticarette Ödeme Sistemleri Tercihi Nasıl Yapılır?

E-ticarette ödeme sistemleri nasıl tercih edilir? Hangi ödeme yöntemi niçin tercih edilmelidir? Alternatif ödeme sistemleri nelerdir?
15.01.2023 10:30

Marka ismi oluşturma ve markalaşma süreci

Marka ismi oluşturma, markalaşma sürecinin yönetimi, marka ismi oluştururken dikkat edilmesi gerekenler...
09.01.2023 10:30

İş fikirleri bulmak

E-ticarette iş fikirleri ve para kazandıracak işler nasıl bulunur? Küçük işletmeler için iş fikirleri nasıl geliştirilir? Proticaret iş fikrime nasıl destek olur?
03.01.2023 10:30

SEO nedir? Nasıl yapılır?

SEO nedir? Nasıl yapılır? E-ticarette SEO uygulamaları nasıl olmalıdır? Proticaret hazır e-ticaret paketlerinde SEO uygulamaları nasıl yapılır?
30.12.2022 17:30

E-ticaret yeni başlayanlar için yol Haritası

E-ticarete başlamak isteyenler için yol haritası nelerdir? Neden e-ticaret yapmalıyım?
25.12.2022 17:30

B2C e-ticaret nedir?

B2C E-ticaret nedir? Üretici yada tedarikçi firmanın doğrudan tüketiciye satış yapmasıdır. B2C e-ticaretin Avantajları Nelerdir, B2C özellikleri ve B2C ile B2B farkları ve daha fazlası ..
15.12.2022 17:30

E-Ticaret Sitesi

E-ticaret sitesi ve e-ticaret siteleri teknik özellikleri neler olmalıdır? Ücretsiz e-ticaret sitesi kurmak, e-ticaret sitesi fiyatları ve avantajlı Proticaret e-ticaret paketlerinden yararlanın..
07.12.2022 17:30

E-Ticaret paketleri ve paket fiyatları

E-ticaret paketleri seçim kriterleri nelerdir? E-ticaret paketleri teknik özellikleri neler olmalıdır? Ücretsiz E-ticaret sitesi kurmak ve Proticaret ile E-ticaretin avantajlarını görmek için tıklayın.
01.12.2022 17:30

C2C E-Ticaret Nedir? C2C Paket Fiyatlar ve Özellikleri Nelerdir?

E-Ticareti sermayesiz yapmak istiyorsunuz ancak sermayesiz e-ticarete nasıl başlanır diye düşünüyorsanız Proticaret e-ticaret paketleri ile sermayesiz e-ticarete iyi bir başlangıç yapın.
125.11.2022 17:30

Sermayesiz e-ticaret nedir? Nasıl yapilir?

E-ticareti sermayesiz yapmak istiyorsunuz ancak sermayesiz e-ticarete nasıl başlanır diye düşünüyorsanız proticaret e-ticaret paketleri ile sermayesiz e-ticarete iyi bir başlangıç yapın
17.11.2022 18:30

E-Ticaret sitesi fiyatları ve e-ticaret paketleri seçme kriteleri

E-ticaret sitesi fiyatları , e-Ticaret Paketleri ve hazır e-ticaret sitesi yazılımı için ihtiyacınıza ve bütçenize uygun özellikleri proticarette bulabilirsiniz. E-ticaret sitesi fiyatlarının e-ticaretinize ve bütçenize uygunluğu için iş modülleri ve fiyatları karşılaştırın.
15.11.2022 11:30

E-ihracat nedir? E-ihracat nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmelidir?

E-ihracat nedir? ifadesi tam olarak internet üzerinden yurt dışına yapılan satışlara verilen bir e-ticaret terimi olarak ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifade ile e-ticaretin dünya ticaret ağına kattığı yeni hizmetlerden birisi de e-ihracattır.
10.11.2022 11:30

internetten satış yapmak nedir? Nelere Dikkate edilmelidir?

İnternetten satış, online satış, dijital satış, e-satış ya da e-ticaret, müşteri ve satıcıyı online ortamda bir araya getiren sistemlerin farklı söylemleridir. Temel de satış faaliyetinin yüz yüze satış yerine internet ortamına taşınmış halidir.
02.11.2022 11:30

E-fatura ve E-arşiv nedir? E-ticarette nasıl kullanılır?

E-fatura ve e-arşiv, geleneksel olarak kağıt üzerinde ıslak imzalı ve kaşeli kesilen faturaların artık dijital ortamda aynı güvenlik ve yasal çerçevede uygulamaya konulmuş hali olduğunu herkes tarafından bilinmektedir.
27.10.2022 12:30

B2B -ticaret nedir? Nasıl yapılır?

Bu makalemizde B2B E-Ticaret nedir? B2B E-ticaret Nasıl yapılır? B2B E-Ticaret yazılım Fiyatları ve özellikleri nelerdir? Proticaret B2B E-Ticaret yazılım paketi avantajları nelerdir? Sorularının cevablarını bulacaksınız. Keyifli okumalar..
22.10.2022 12:30

E-Ticaret nedir? Nasıl yapılır? E-ticarete avantajlı başlangıç

E-Ticaret, internet üzerinden online ödeme sistemleri kullanılarak mal veya hizmet alışverişi yapmaktır. E-Ticaretin ilk çıktığı 90’lı yıllardan itibaren genişleyen hacmi, iş modelleri halihazırda ticaret yapanlar veya ticarete atılmak isteyenlerin her geçen gün ilgi odağı olmakla kalmayıp aynı zamanda bir nevi mecburiyeti haline gelmeye devam etmektedir.
20.10.2022 12:30

Canva nedir ve nasıl kullanılır?

Canva internet üzerinden çalışan her türlü tasarımın yapılabileceği bir tasarım programıdır. Ücretsiz bir platform olması, içerisinde yüzlerce tasarım kalıpları bulunması, web sayfaları, e-ticaret paketi sayfa ve sliderleri için kullanılabilecek garfik, info grafikler için kolay kullanılabilir platformdur.
10.10.2022 12:30

E-ticarette ürün degişimi ve iade sürecleri nelerdir?

E-Ticarette ürün iadesi nedir? Yasal haklar nelerdir? E-Ticaret ürünü iade süresi kaç gündür? E-Ticarette Ürün Değişimi ve İade Süreçleri nasıl yönetilmelidir? İade edilmeyen/edilemeyen ürünler nelerdir?
02.10.2022 12:30

E-ticarette kargo yonetimi nedir? Nasıl olmalıdır?

Kargo Nedir? E-Ticarette Kargonun Önemi, Kargo Süreçleri Nasıl Yürütülür? Kargo Paketlerinin önemi nedir, nasıl olmalıdır? E-Ticaret kargo anlaşmalarında nelere dikkat edilmelidir? kargo süreçlerinin stratejik noktaları nelerdir?
25.09.2022 12:30

E-Ticarete sıfırdan başlamak ve e-ticaret yapmak için başlangıç rehberi

E-ticarete sıfırdan nasıl başlanır? E-ticaret için şirket kurmak zorunlu mu? hangi şirket türünde e-ticaret yapmak daha avantajlı? E-ticaret için nasıl bir iş modeli seçmeliyim?
16.09.2022 12:30

E-ticaret ile hobiler kazanca nasıl dönüştürülür?

Hobilerin e-Ticaret yolu ek kazan yolu olması için şirket kurmak gerekli midir sorusunun cevabını bu yazımızda bulacaksınız.
07.09.2022 12:30

E-Ticaret Yapmak İçin Şirket Kurma, e-Ticaret Şirketi Kurmak İçin Gerekenler

E-ticaret için şirket kurma maliyetleri, kurulacak olan şirket tiplerine göre değişmektedir. E-ticaret yapmak için şirket kurmak gerekli mi sorusunun cevabını bu yazımızda bulacaksınız.
30.08.2022 12:30

E-Ticarette Güvenli Alışveriş Yapmanın Püf Noktaları Nelerdir?

İnternette Güvenli Alışveriş nasıl olur? Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar nelerdir? Sanal kart güvenliği artı güvenlik midir?
25.08.2022 12:30

E-Ticaret Ödeme Sistemleri Nelerdir? Nelere Dikkat Edilmelidir?

E-Ticaret sitelerinde ödeme sistemi alt yapısının kurulması E-Ticaret sitesinin hayata geçirilmesinin belki de en önemli aşamasıdır. E-Ticaret olsun, konvansiyonel ticaret olsun nihai hedef satıştır. Parasını alasınız ki ürünü veresiniz.
15.08.2022 12:30

Hazır e-Ticaret Sitesi Nedir? Hazır e-Ticaret Paketleri Nelerdir?

Hazır E-Ticaret sitesi internet üzerinden satış yapmak için hazırlanmış uzman yazılım ve web sitesidir. E-Ticaret sitesinin hazır olması demek sadece tek başına bir web sayfası demek değildir. Aynı zamanda içinde büyük modüler bir sistemi barındırır.
08.08.2022 12:30

E-Ticaret Danışmanı Ne İş Yapar, Hizmetleri Nelerdir?

E-Ticaret Danışmanlığı alarak tüm e-ticaret süreçlerinizi başarılı bir şekilde yönetebilirsiniz. E-Ticaret danışmanı, e-ticaret projenizin başarılı olabilmesi için gerekli e-ticaret sitesi kurulum ve entegrasyon süreçlerinde size danışmanlık verir.
06.08.2022 12:30

Pazaryerlerinde Satış Online Satış Rehberi

Pazar yerleri satıcıların ve alıcıların sayısının sınırsız olduğu yerlerdir. Ticaret dünyasında satıcı ile alıcıyı bir araya getirmek tarihi bir gelenektir. Ancak e-ticarette satıcı ve alıcıyı (B2C) bir araya getirmek yeni bir gelenektir. E-Ticaret yapmak isteyenleri E-Ticaret Sitesi Kurma şartından kurtarıp satıcıların her halükarda alıcılara ulaştığı platformlardır. .
04.08.2022 12:00

İnternetten Satış Online Satış Rehberi

İnternetten satış yapmak isteyen satıcıların internetin sunduğu avantajlardan yararlanabilmesi için birbirlerini etkileyen süreçleri çok iyi takip edip kendilerini sürekli geliştirmesi gerekmektedir. Çünkü internetin sunduğu avantajlar her geçen gün artarken aynı zamanda rakip meslektaşları tarafından dan da bu avantajların kullanıldığının unutulmaması gerekir. Bu makalemizde internetten satış rehberi diğer adı ile online satış rehberi konusunu ele alacağız. .
02.08.2022 12:00

Amazon'da Satış Nasıl Yapılır?

Bu makalemizde Amazon gibi e-ticarette dünya devi olan bir e-pazaryeri platformunda yerinizi alabilmek için neler yapmanız gerektiği ve nelere dikkat etmeniz gerektiği üzerinde duracağız.
30.07.2022 12:00

Aliexpress'de Satış Nasıl Yapılır?

Aliexpress Çin’den dünyaya yayılan e-pazaryeridir. Aliexpress ve Alibaba gibi global çapta hizmet veren platform ülkeler çapında yerel B2C e-pazaryerleri satın alarak açmaktadır.
28.07.2022 12:00

eBAY'de Satış Nasıl Yapılır?

eBAY açık artırma şirketi olarak 1995 yılında Pierre Omidyar tarafından kuruldu. Kısa sürede dünyanın her yerinde alış veriş yapabilme imkanı sunduğu için global bir pazaryeri halini aldı.
26.07.2022 12:00

N11'de Mağaza Nasıl Açılır

N11 Mağaza Türkiye’de ilk anda alışılmadık ismi ile B2C iş modeli ile 2013 yılında Doğuş Grubu ve Güney Koreli ortağı SK Group’un ortaklığı ile açıldı. Kısa zamanda adından söz ettiren N11 bünyesine kattığı binlerce N11 online dükkanı ile milyonlarca müşteriye ulaşmıştır.
24.07.2022 12:00

Hepsiburada'da Mağaza Nasıl Açılır?

Hepsiburada 1998 yılından B2B ve B2C iş modeli ile hayata geçmiştir. Hepsiburada Mağaza açma, Hepsiburada; standart, Kadın Girişimci ve Hepsi Türkiye’den mağazaları açma, Hepsiburada’da mağaza açma avantajları, internetten online satışta Hepsiburada.com üzerinden yapılacaklar gibi konuları ele alacağız.
22.07.2022 12:00

Trendyol'da Mağaza Nasıl Açılır?

Trendyol’da dükkan açmak teknolojiyle alışveriş yapmayı kolaylaştırmaktır. Pazaryerleri içerisinde 2010 yılında kurulmasına rağmen en büyüğü konumuna gelmiştir. Kendi ifadeleri ile e-ticaret ekosistemine pozitif etki yapan bir ekip olma yolunda adım adım ilerliyor.
20.07.2022 12:00

E-Ticaret Pazaryeri Entegrasyonları ve XML Entegrasyonu

Entegrasyon, uyum ve bütünleşme anlamında teknik bir kelime ve kavramdır. Konumuz açısından E-Ticarette entegrasyon e-ticaretin eko sistemindeki ilgili paydaşlarla (Pazaryerleri, kargolar, tedarikçiler vd.) uyum içinde, bütünleşik, hızlı, güvenilir bir şekilde çalışmayı tanımlayan bir kavramdır.
17.07.2022 11:45

Stoksuz E-Ticaret Dropshipping Nasıl Yapılır?

Drop Shipping veya stoksuz e-ticaret, satıcının elinde stok tutmadan müşteri siparişlerini kabul ettiği bir perakende satış şeklidir.
30.06.2022 17:45

E-Ticarette En Çok Satılan Ürünler

E-Ticarette En Çok Satan Ürünler nelerdir sorusun cevabı ile Ticarette en çok satan ürünler, internette en çok ürün satan sektörler, dünyada en çok satılan ürünler hangileridir sorusu konvansiyonel (fiziki) ticarette de birbirine benzer sonuçlar veren sorulardır.
05.07.2022 22:00

E-Ticaret Yazılım Özellikleri Neler Olmalı?

E-Ticaret yazılımı nedir, en uygun e-ticaret yazılımı nasıl seçilir, profesyonel e-ticaret paketleri, e-ticaret yazılımlarına nelere dikkat etmeliyiz?
26.06.2022 11:15

E-Ticaret Yazılımı ve E-Ticaret Paketleri

e-Ticaret yazılımlarının yazılarında aranması gereken temel özellikler ara yüzden “User İnterface”UI” ziyade e-ticaret paketlerinin öz yetenekleri ve bağlantılı sistemlerle e-ticaret ekosistemlerine uyumluluğu üzerinden değerlendirilmelidir.
11.06.2022 - 13:30

E-Ticaret Nedir? Türleri Nelerdir?

E-ticaret ( e-commerce ) son yıllarda alışveriş yapma, ürün ve hizmetleri sunma konusunda küresel modern ekonominin temel yapısı haline geldi
07.06.2022 16:55

E-Posta Pazarlamasında Dikkat Etmeniz Gerekenler

E-ticaret sitenizde bulunan ürünlerden, kampanyalardan ve cazip fırsatlardan, kısacası sitenizde yer alan son gelişmelerden müşterilerinizi haberdar edebilmenizin en etkili yollarından...
20.04.2021 - 17:30

E-Ticaret Siteleri İçin Seo mu? Adwords mu?

E-ticaret sitenizin gün içerisinde aktif bir şekilde ziyaret edilmesini, ürünlerinizin geniş kitleler tarafından talep görmesini diliyorsanız; sitenizin seo uyumlu olduğundan mutlaka emin olmanız ...
20.03.2021 - 17:30

E-Ticarette Mobil Alışverişin Önemi

Son yıllarda giderek yükselen bir ivme gösteren mobil alışveriş; dünyanın yanı sıra ülkemizde de tüketiciler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Mobil alışveriş ...
20.02.2021 - 17:30

E-Ticaret Sepeti Terk Etme Oranı Nasıl Düşürülür

Sepeti terk etme oranlarını kontrol altında tutmanız siteniz için çok önemlidir. İnternet üzerinden yapılmakta olan alışverişlerin çoğu kısmında müşteriler alışveriş sırasında beğendiği ürünü ...
20.01.2021 - 17:30

E-Ticaret Site Güvenirliği

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte internet üzerinden alışveriş yapmak, bir şeyler alıp satmak yani geniş anlamı ile ticaret yapmak oldukça yaygın bir hale gelmiştir. Artık firmalar ve küçük işletmelerin ...
20.12.2020 - 17:30

E-Ticarette Canlı Desteğin Önemi

Gelişen teknoloji ile birlikte internet artık hayatımızın her alanında bize istediğimize erişme noktasında büyük kolaylıklar sunuyor. İnternetin bize sunduğu bu kolaylıkların başında ilk sırada alışveriş siteleri yer ...
20.11.2020 - 17:30

E-Ticarette Müşteri Yorumlarının Önemi

E-Ticaret hızla yayılmakta olan alışverişi daha kolay hale getirmekte olan bir sektördür. Alışveriş için veya gezinti yapmak için siteye girenler yorum kısımlarına ne düşündüklerini...
20.10.2020 - 17:30

E-Ticarette Ziyaretçileri Üyeye Çevirme

Ticaret hayatını başarılı ve kazanç dolu bir şekilde yürütmenin oldukça zor olduğu günümüzde teknolojinin avantajlarından yararlanarak müşteri portföyünü arttırmanın yolları bulunuyor. Zaten teknolojiye...
20.09.2020 - 17:30

E-Ticarette Pazarlama Taktikleri

E-ticaret pazarlama stratejiniz söz konusu olduğunda, markanız için yalnızca bir kaç e-posta ve ağızdan ağızdan yapılan reklamdan daha fazlası gerektiğini biliyorsunuzdur.
20.08.2020 - 17:30

E-Ticarette Adwords Neden Önemli

Google firması tarafından sağlanan bir reklam hizmetidir. Çevrimiçi reklamcılık olarak adlandırılır. İstediğiniz kelime ve kelime gruplarını seçer reklam oluşturur. Böylelikle siteniz arama neticesin de bu hizmet yardımıyla...
20.07.2020 - 17:30

E-Ticarette Social Media Monitoring

Günümüzdeki çoğu e-ticaret platformu, mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşim kurmak için sosyal medya kullanıyor. Bu ağlar, işletmelere tüketiciyle gerçek zamanlı iletişim kurma imkanı veriyor.
20.06.2020 - 17:30

E-Ticarette Sepet Ortalaması Nasıl Arttırılır?

Pazarlama çalışmalarınız da devamlı müşterilerinize özel kampanyalar yapın. Size asıl parayı kazandıran müşterilerdir. Bu müşterilere e-posta yoluyla ulaşıp özel çalışmalar yapabilirsiniz. Devamlı müşterilerinize değişik fırsatlar, kampanyalar veya açılış sayfası hazırlayarak ulaşabilirsiniz.
20.05.2020 - 17:30

E-Ticarette Dönemsel Kampanyaların Önemi?

Arama, e-ticaret işletmeleri için önemli bir gelir kaynağı olarak sürekli büyüyor. Ancak, özellikle işinizde binlerce işletme, hızlı değişen hisse senedi ve sürekli değişen fiyat ve promosyonlar varsa, yönetmek zor bir alan olabilir.
20.04.2020 - 17:30

E-Ticarette SEO Önerileri

E-Ticaret siteniz bulunuyorsa ve başarılı olmak istiyorsanız arama motoru optimizasyonu işlemlerine mutlaka önem vermeniz gerekiyor. SEO işlemleri sizi arama sonuçlarında daha üst sıralarda sunmasına yardımcı olacaktır
20.03.2019 - 19:30

E-Ticarette Tasarım Neden Önemlidir?

Web tasarımı, web siteleri söz konusu olduğunda önemli bir faktördür ve e-ticaret web siteleri için daha da önemlidir. Başarılı bir e-ticaret web tasarımı, müşterilere daha iyi bir deneyim sunmanıza ve potansiyel olarak daha fazla satış yapmanıza yardımcı olabilir.
20.03.2020 - 17:30

E-Ticaret Sitesi Kurmak

İnternet teknolojileri sayesinde işiniz için coğrafi sınırlara bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi gerek ülke geneline, gerekse de tüm dünyaya ulaştırmak artık çok daha kolay.
04.03.2019 - 18:30

E-Ticaret Portalımı Nasıl Yapılandırmalıyım?

Bu yazımızda e-ticaret portalınızı yayına aldıktan sonra izlemeniz gereken yollardan bahsedeceğiniz. Bu işlemler sayesinde zaman ve emek kaybetmeden en doğru ve hızlı şekilde portalınızı yapılandırabileceksiniz.
20.02.2019 - 18:30

Proticaret Ücretsiz E Ticaret Yazılımı

Proticaret, ücretsiz e ticaret sistemi sunan Asp.NET tabanlı bir yazılımdır. İlk olarak 2003 yılında tamamlandı. Yazılım dünyasındaki gelişmeleri takip eden yıllar boyunca alt yapımızda sayısız değişiklik ve güncelleme gerçekleştirerek bugünlere geldik. Amacımız ise bu hizmeti kullanıcılarımızın başarısı ile taçlandırmaktır.
15.01.2019 16:30